Kiekvieno gyventojo namuose susidaro įvairių komunalinių atliekų: mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, tokių kaip popierius, kartonas, stiklas, plastmasė, kartoninė gėrimų pakuotė (TETRA PAK), metalinės konservų dėžutės bei kt. Taip pat kiekvieno namuose atsiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų, didžiųjų atliekų, pavojingų ar biologiškai suyrančių atliekų. Visas šias atliekas reikia atskirti nuo kitų atliekų ir tinkamai sutvarkyti. Tik tvarkingai atlikus rūšiavimą, galima sėkmingai perdirbti ir iš naujo panaudoti mūsų namuose susidarančias atliekas.

Tinkamas pirminis rūšiavimas (namuose, buityje) gali duoti apčiuopiamą išliekamąją naudą:

  • sukaupiamos antrinės žaliavos, iš kurių galima pagaminti naujus produktus;
  • tausojami gamtos ištekliai ir energija;
  • sumažinamas atliekų patekimas į sąvartynus ir kenksmingumas aplinkai;
  • sumažėja miškų kirtimas, vandens bei oro tarša;
  • sumažinamos buitinių atliekų tvarkymo išlaidos.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ vykdo antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimą iš Panevėžio miesto gyventojams skirtų kolektyvinio ir individualaus naudojimo antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. Bendrovė taip pat vykdo antrinių žaliavų surinkimą iš Panevėžio mieste ūkinę veiklą vykdančių įmonių, įstaigų ir organizacijų.

Antrinės žaliavos yra surenkamos specialiomis transporto priemonėmis atskirai nuo kitų komunalinių atliekų.

Privačių valdų savininkai namų ūkiuose susikaupiančias pakuočių atliekas ir antrines žaliavas gali atskirai surinkti individualiomis rūšiavimo priemonėmis:

  •  0,240 m3 talpos konteineriais, skirtais visų rūšių pakuočių atliekoms (popieriaus, plastikinės, metalinės, kombinuotosios pakuotės) surinkti;
  •  0,120 m3 talpos konteineriais, skirtais stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms surinkti.

Įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bendrovė gali pasiūlyti antrines žaliavas ir pakuočių atliekas kaupti 0,120 – 20 m3 talpos konteineriuose pagal kiekvieno kliento poreikius. Antrinės žaliavos išvežamos pagal suderintą abiems šalims tinkamą aptarnavimo periodiškumą.

Atskirai surinktos antrinės žaliavos (popieriaus, plastiko ir stiklo atliekos) yra vežamos į bendrovę ir toliau tvarkomos, t. y. paruošiamos (rūšiuojamos) panaudojimui ar perdirbimui ir perduodamos galutiniams tokių atliekų tvarkytojams.

Išrūšiuotos antrinės žaliavos yra presuojamos į ryšulius ir sandėliuojamos iki tol, kol yra sukaupiamas pakankamas kiekis, kad jas būtų galima perduoti šių atliekų perdirbėjams.

Stiklo atliekos bendrovėje nėra rūšiuojamos. Surinktos stiklo atliekos yra sandėliuojamos ir, sukaupus pakankamą kiekį, perduodamos jų perdirbėjams.

Rūšiavimo rekomendacijos

POPIERIAUS
ATLIEKŲ
SURINKIMO
KONTEINERIS

PLASTMASĖS
ATLIEKŲ
SURINKIMO
KONTEINERIS

STIKLO
ATLIEKŲ
SURINKIMO
KONTEINERIS