Kiekvieno gyventojo namuose susidaro įvairių komunalinių atliekų: mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, tokių kaip popierius, kartonas, stiklas, plastmasė, kartoninė gėrimų pakuotė (TETRA PAK), metalinės konservų dėžutės bei kt. Taip pat kiekvieno namuose atsiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų, didžiųjų atliekų, pavojingų ar biologiškai suyrančių atliekų. Visas šias atliekas reikia atskirti nuo kitų atliekų ir tinkamai sutvarkyti. Tik tvarkingai atlikus rūšiavimą, galima sėkmingai perdirbti ir iš naujo panaudoti mūsų namuose susidarančias atliekas.

Tinkamas pirminis rūšiavimas (namuose, buityje) gali duoti apčiuopiamą išliekamąją naudą:

  • sukaupiamos antrinės žaliavos, iš kurių galima pagaminti naujus produktus;
  • tausojami gamtos ištekliai ir energija;
  • sumažinamas atliekų patekimas į sąvartynus ir kenksmingumas aplinkai;
  • sumažėja miškų kirtimas, vandens bei oro tarša;
  • sumažinamos buitinių atliekų tvarkymo išlaidos.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ vykdo antrinių žaliavų surinkimą iš Panevėžio miesto gyventojams skirtų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, įmonių, įstaigų ir organizacijų. Antrinės žaliavos yra surenkamos specialiomis transporto priemonėmis iš varpo formos ir keturkampių konteinerių, pastatytų šalia kolektyvinio naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių daugiabučių namų kvartaluose ir privačių valdų rajonuose.

Taip pat pagal individualias sutartis bendrovė antrines žaliavas surenka ir išveža iš įmonių, įstaigų ir organizacijų. Galima pasiūlyti antrines žaliavas kaupti 1,1, 6,5, 7, 10 ir 20 m3 talpos konteineriuose pagal kiekvieno kliento poreikius. Antrinės žaliavos išvežamos pagal suderintą abiems šalims tinkamą aptarnavimo periodiškumą.

Taip pat, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas rūšiuoti atliekas, bendrovė privačių valdų savininkams nemokamai suteikia 120 l. talpos polietileninius maišus popieriaus ir plastmasės atliekų surinkimui. Maišai yra surenkami vieną kartą per mėnesį pagal iš anksto suderintą grafiką. Maišus galima gauti:

1. Kreipiantis į AB „Panevėžio specialus autotransportas“ Užsakymų priėmimo poskyrį, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.

2. Atliekų konteinerių tuštinimo dieną kreipiantis į atliekų išvežimo vairuotoją ar kroviką. Apie maišų poreikį prašome informuoti bendrovės darbuotojus ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas nuo konteinerio tuštinimo dienos.

3. Iš anksto kreipiantis į bendrovės darbuotojus tel.: 58 65 23 arba 43 64 45, el. paštu uzsakymai@psa.lt dėl maišų pristatymo į nurodytą valdą.

Atskirai surinktos antrinės žaliavos (popieriaus, plastiko ir stiklo atliekos) yra vežamos į bendrovę ir toliau tvarkomos. Popieriaus ir plastmasės atliekos yra rūšiuojamos antrinių žaliavų tvarkymo patalpose pagal atskiras rūšis, t. y. vykdomas antrinis rūšiavimas. Rūšiuojant popieriaus atliekas, jos skirstomos į mišrias popieriaus atliekas, laikraštinę makulatūrą, popieriaus ir kartono pakuotę ir kt. Atliekant plastiko atliekų rūšiavimą, yra atskiriama spalvota ir skaidri polietileno plėvelė, PET buteliai, gėrimų skardinės, konservų dėžutės, kartoninė gėrimų pakuotė ir kt.

Išrūšiuotos antrinės žaliavos yra presuojamos į ryšulius ir sandėliuojamos iki tol, kol yra sukaupiamas pakankamas kiekis, kad jas būtų galima perduoti šių atliekų perdirbėjams.

Stiklo atliekos bendrovėje nėra rūšiuojamos. Surinktos stiklo atliekos yra sandėliuojamos ir, sukaupus pakankamą kiekį, perduodamos jų perdirbėjams.

Rūšiavimo rekomendacijos

POPIERIAUS
ATLIEKŲ
SURINKIMO
KONTEINERIS

PLASTMASĖS
ATLIEKŲ
SURINKIMO
KONTEINERIS

STIKLO
ATLIEKŲ
SURINKIMO
KONTEINERIS

Dėl antrinių žaliavų tvarkymo galima kreiptis:
Giedrė Raudonaitienė
Vadybininkė
Mob. +370 616 39015
El. p. az.vadyba@psa.lt