Siekiant laikytis Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų ir Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nuostatų, AB „Panevėžio specialus autotransportas“ ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuoja kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių plovimą ir (ar) dezinfekavimą.

2018 m. pabaigoje bendrovei įsigijus naują atliekų surinkimo automobilį su konteinerių plovimo įranga, nuo 2019 m. konteineriai bus plaunami operatyviau ir šiuolaikiškiau: atlikus konteinerių ištuštinimą, jie iš karto bus plaunami ir dezinfekuojami. Tokiu būdu bus galima sutrumpinti laiką, skirtą konteinerių plovimo darbams atlikti, bus užtikrinta konteinerių sanitarinė būklė, išvengta nemalonių kvapų.

Kolektyvinio naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai bus plaunami ir dezinfekuojami kas antrą mėnesį šiltuoju metų laiku, t. y. nuo balandžio iki spalio mėnesio.