Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.1-378 (kartu su 2017 m. sprendimu Nr.1-13)  26.2., 26.3., 26.4., 26.5. papunkčiuose nurodyti reikalavimai, kad komunalinių atliekų turėtojai turi sudaryti sutartį su Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir mokėti Savivaldybės tarybos nustatytą (patvirtintą) įmoką.
Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.1-214 (kartu su 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr.1-323, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-124, 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1- 346) paskyrė AB „Panevėžio specialus autotransportas“ Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratore  ir  pavedė atlikti Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas.
Už Panevėžio miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimą baudžiama pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 str., už Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą baudžiama pagal  minėto kodekso 367 str.

Buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslauga teikiama:

• įmonėms, įstaigoms, organizacijoms

• daugiabučių namų ir garažų bendrijoms

• individualių valdų savininkams.

Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms komunalinės atliekos išvežamos periodiškai, pagal iš anksto suderintus grafikus. Pasirašius konteinerių panaudos sutartį konteineriai klientams suteikiami naudoti nemokamai. Konteineriai dezinfekuojami ir plaunami pagal poreikį.
Atliekos surenkamos iš daugiabučių namų gyventojų 1,1 m3 konteineriuose. Bendro naudojimo (prie daugiabučių namų) konteineriai periodiškai dezinfekuojami ir plaunami.

Individualių valdų savininkams buitinės atliekos išvežamos periodiškai pagal iš anksto suderintus grafikus. Atliekos išvežamos iš privačių valdų, surinktos plastikiniuose (120, 240 litrų) konteineriuose.

Bendrovėje atliekos surenkamos naujais šiukšliavežiais automobiliais, kuriuose įmontuoti EURO V standartą atitinkantys varikliai.

butines atliekos

Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo paslauga teikiama gyventojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei sodų ir garažų bendrijoms. Naudojami įvairių talpų konteineriai, kurie atitinka Europos standartizacijos komiteto patvirtintą standartą EN 840-1, atliekų turėtojams išduodami nemokamai.

Dėl mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo galima kreiptis:
Užsakymų priėmimo poskyris
Tel.: +370 60 7777 60
El. p. uzsakymai@psa.lt