Akcininkas – Panevėžio miesto savivaldybė.

Bendrovės valdyba:
pirmininkas – Jokūbas Leipus.
nariai: Vilija Gylienė, Daiva Masiliūnienė, Orijana Mašalė, Arūnas Samochinas, Rūta Taučikienė.

Direktorius – Rolandas Ramūnas.

Bendrovės įstatai