Akcininkas – Panevėžio miesto savivaldybė.

Bendrovės valdyba:
pirmininkas – Jokūbas Leipus.
nariai: Vilija Gylienė, Rūta Taučikienė.
nepriklausomi nariai: Daiva Masiliūnienė, Orijana Mašalė, Arūnas Samochinas.

Direktorius – Rolandas Ramūnas.

Bendrovės įstatai