Akcininkas – Panevėžio miesto savivaldybė.

Stebėtojų taryba:
pirmininkas – Daumantas Simėnas (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys).
nariai: Vidmantas Baltramiejūnas (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys), Juozas Bečelis (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys).

Bendrovės valdyba:
pirmininkas – Rolandas Ramūnas.
nariai: Vilija Gylienė (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė), Rūta Taučikienė (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė).

Direktorius – Rolandas Ramūnas.

Bendrovės įstatai
Valdymo struktūra