Biologiškai skaidžios atliekos – tai bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ir anaerobiniu (bedeguoniu) būdu; tai sodo atliekos (jos nemetamos į bendrą konteinerį, o turi būti kompostuojamos), užterštas ar netinkamai perdirbtas popierius ir kartonas, skystos ir kietos maisto produktų atliekos, susidarančios gaminant ar realizuojant maistą.

Žaliosios atliekos - tai biologiškai skaidžios sodų, parkų, kapinių ir kitų apželdintų teritorijų bei žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos; tai – medžių ir krūmų genėjimo atliekos, šienavimo atliekos, pjuvenos, drožlės, lapai, gėlės. Žaliosios atliekos turi būti atskirtos iš bendro komunalinių atliekų srauto ir vežamos į kompostavimo aikštelę.

Kompostavimas – tai augalų likučių, atliekų bei panaudotų medžiagų irimas, kurio metu susidaro tamsi, humusinga žemė. Tai yra vienas iš būdų perdirbti atliekas ir, svarbiausia, atsikratyti šiukšlių. Kompostavimas namų ūkyje yra puikus biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo būdas, jis prilyginamas atliekų vengimui. Kaip ir atliekų vengimas, šis metodas padeda mažinti atliekų surinkimo bei šalinimo kaštus ir turi būti skatinamas.

Kompostuoti tinkamos ir nenaudojamos atliekos yra pateiktos lentelėje.

Kompostui tinkamos atliekos Kompostui
nenaudojama
Virtuvės atliekos Sodo atliekos
 • Vaisių ir daržovių gabaliukai.
 • Vaisių ir daržovių žievės.
 • Kiaušinių lukštai.
 • Arbatos pakeliai.
 • Kavos tirščiai bei jų filtrai.
 • Suplėšytas popierius.
 • Augalų lapai.
 • Nupjauta žolė.
 • Jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų).
 • Sena vazonų žemė.
 • Kemira GrowHow kartoninės 1 kg ir 5 kg trąšų dėžės.
 • Triušių, vištų, arklių, karvių mėšlas.
 • Smulkios šakos.
 • Mėsa.
 • Žuvis.
 • Riebalai.
 • Kaulai.
 • Pieno produktai.
 • Plastikinės arba sintetinės atliekos.
 • Sergantys augalai.
 • Šunų bei kačių fekalijos.
 • Piktžolės, turinčios subrendusias sėklas.
 • Skerdienos atliekų.
 • Virtos daržovės.

Kompostavimas namie yra veiksmingas metodas naikinant atliekas. Taigi kompostavimas gali būti aplinkosaugos programos dalis.

Panevėžio miesto gyventojai savo buityje susidarančias žaliąsias atliekas vasaros sezono metu gali pristatyti į aikštelę, esančią šalia AB „Panevėžio specialus autotransportas“ eksploatuojamos didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžyje. Žaliosios atliekos iš Panevėžio miesto gyventojų yra priimamos nemokamai ir yra kaupiamos didžiatūriuose 7 m3 talpos konteineriuose. Konteineriams prisipildžius, jie yra išvežami į Panevėžio regioniniame sąvartyne esančią aikštelę.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“, gavusi 10 vnt. didžiatūrių 10 m3 talpos konteinerių, skirtų žaliosioms atliekoms surinkti. Pastatymo vietas suderinus su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, žaliųjų atliekų susikaupimo laikotarpiu (balandžio – spalio mėn.), konteineriai statomi Panevėžio miesto viešose vietose.

Tokiu būdu Panevėžio miesto gyventojams bus sudarytos prieinamos sąlygos ir palankios galimybės atskirti žaliąsias atliekas nuo kitų atliekų ir jas tinkamai sutvarkyti.
Dėl žaliųjų atliekų tvarkymo galima kreiptis:
Užsakymų priėmimo poskyris
Tel. +370 60 7777 60
El. p. uzsakymai@psa.lt