Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarus nepratęsti karantino laikotarpio ir siekdama užtikrinti buityje susidarančių pavojingų atliekų tinkamą sutvarkymą, AB „Panevėžio specialus autotransportas“ š. m. liepos mėnesį organizuoja buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu.
Tikslios vykdomo apvažiavimo datos ir vietos yra pateiktos grafikų skiltyje.