2020 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų skaičius Užmokestis, €
Vadovai 6 2449,72
Specialistai ir tarnautojai 29 1147,83
Kvalifikuoti darbininkai 76 1196,15
Nekvalifikuoti darbininkai 104 607,34
Valdybos nariai 6 417,80

2020 m. II ketv. darbo apmokėjimo lėšos - 606169,22 Eur
2020 m. II ketv. sąlyginis darbuotojų skaičius - 215 žm.
2020 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis - 939,80 Eur

2019 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų skaičius Užmokestis, €
Vadovai 6 2369,72
Specialistai ir tarnautojai 25 1130,70
Kvalifikuoti darbininkai 90 1025,93
Nekvalifikuoti darbininkai 91 562,75
Valdybos nariai 6 417,80

2019 m. darbo apmokėjimo lėšos - 2232356,70 Eur
2019 m. sąlyginis darbuotojų skaičius - 212 žm.
2019 m. vidutinis darbo užmokestis - 877,50 Eur

2018 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų skaičius Užmokestis, €
Administracijos vadovai 6 1708,16
Specialistai 19 894,68
Jaunesnieji specialistai 10 740,90
Vairuotojai ir traktorininkai 40 811,78
Pagrindinių ir aptarnaujančių padalinių darbininkai 75 547,27
Teritorijų valytojai 74 459,48

2017 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų skaičius Užmokestis, €
Administracijos vadovai 6 1650,17
Specialistai 18 853,03
Jaunesnieji specialistai 11 714,99
Vairuotojai ir traktorininkai 42 709,74
Pagrindinių ir aptarnaujančių padalinių darbininkai 77 522,34
Teritorijų valytojai 73 413,62

2016 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų skaičius Užmokestis, €
Administracijos vadovai 7 1573,77
Specialistai 17 783,98
Jaunesnieji specialistai 12 623,15
Vairuotojai ir traktorininkai 41 713,25
Pagrindinių ir aptarnaujančių padalinių darbininkai 82 472,21
Teritorijų valytojai 64 398,82

2015 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų skaičius Užmokestis, €
Administracijos vadovai 7 1523,2
Specialistai 17 814,86
Jaunesnieji specialistai 12 642,01
Vairuotojai ir traktorininkai 37 684,44
Pagrindinių ir aptarnaujančių padalinių darbininkai 87 430,04
Teritorijų valytojai 57 353,18