Panevėžio regioniniame sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-31 įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 109-5148), Panevėžio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne, esančiame Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras atlieka sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus.

Darbai vykdomi stebint Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento ir Panevėžio regiono savivaldybių atstovams. Siekiant ištirti kiekvienos Panevėžio regiono savivaldybės mišrių komunalinių atliekų sudėtį, parinkama po vieną šiukšliavežį iš kiekvienos savivaldybės.

Panevėžio regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus numatoma vykdyti 2012, 2013, 2016, 2018 ir 2020 metais 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį.

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų ir biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos