Buitinių atliekų išvežimo grafikai:

Individualiais konteineriais

Buitinių atliekų išvežimo grafikas – kalendorius yra skirtas atliekų turėtojams, kurie naudojasi individualiais atliekų surinkimo konteineriais.

Kolektyviniais konteineriais

Kolektyviniai (bendrieji) atliekų surinkimo konteineriai yra skirti daugiabučių namų gyventojams. Juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės, fiziniai asmenys, užsiimantys individualia veikla, kurie neturi teritorijos, kurioje gali būti pastatyti individualūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai, gali naudotis kolektyviniais (bendraisiais) mišrių komunalinių atliekų konteineriais, nurodytais sutartyje su Administratoriumi.

Antrinių žaliavų surinkimo grafikai:

Surinkimas maišais

Antrinių žaliavų išvežimo grafikas yra skirtas individualių valdų savininkams, kurie naudoja 120 l talpos polietileninius maišus: mėlynus – popieriui ir geltonus – plastmasei surinkti.

Surinkimas individualiais konteineriais

Antrinių žaliavų išvežimo grafikas yra skirtas individualių valdų savininkams, kurie naudoja konteinerius, skirtus stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms, bei visų rūšių pakuočių (popieriaus, plastikinės, metalinės, kombinuotosios) atliekoms ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinėms žaliavoms surinkti.

Surinkimas kolektyviniais konteineriais

 

Didžiųjų atliekų surinkimo grafikai

Didžiųjų atliekų surinkimo grafikas yra skirtas daugiabučių namų gyventojams ir individualių valdų savininkams, kurie yra sudarę sutartis su AB „Panevėžio specialus autotransportas“.

Pavojingų atliekų surinkimo grafikai

Pavojingų atliekų surinkimo grafikas yra skirtas daugiabučių namų gyventojams ir individualių valdų savininkams, kurie yra sudarę sutartis su AB „Panevėžio specialus autotransportas“.

Konteinerių plovimo

Kolektyvinio naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių plovimo grafikas