Buitinių atliekų išvežimo grafikai

Buitinių atliekų išvežimo grafikas – kalendorius yra skirtas individualių valdų savininkams, naudojantiems 120 l arba 240 l talpos plastikinius konteinerius.

Antrinių žaliavų surinkimo grafikai:

Surinkimas maišais

Antrinių žaliavų išvežimo grafikas yra skirtas individualių valdų savininkams, kurie naudoja 120 l talpos polietileninius maišus: mėlynus – popieriui ir geltonus – plastmasei surinkti.

Surinkimas konteineriais

Antrinių žaliavų išvežimo grafikas yra skirtas individualių valdų savininkams, kurie naudoja konteinerius, skirtus stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms, bei visų rūšių pakuočių (popieriaus, plastikinės, metalinės, kombinuotosios) atliekoms ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinėms žaliavoms surinkti.

Didžiųjų atliekų surinkimo grafikai

Didžiųjų atliekų surinkimo grafikas yra skirtas daugiabučių namų gyventojams ir individualių valdų savininkams, kurie yra sudarę sutartis su AB „Panevėžio specialus autotransportas“.

Pavojingų atliekų surinkimo grafikai

Pavojingų atliekų surinkimo grafikas yra skirtas daugiabučių namų gyventojams ir individualių valdų savininkams, kurie yra sudarę sutartis su AB „Panevėžio specialus autotransportas“.

Konteinerių plovimo

Kolektyvinio naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių plovimo grafikas