AB „Panevėžio specialus autotransportas“ prižiūri Panevėžio miesto Šilaičių civilines kapines, Pašilių kapines, Kristaus Karaliaus katedros kapines Ramygalos g., Senąsias miesto kapines (tarp Sporto g. ir Apvaizdos tako), Stačiatikių (pravoslavų) kapines J. Tilvyčio g. ir Karių kapines Krekenavos g.

KAPINES LEIDŽIAMA LANKYTI:

  • Nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.  700 – 2100 val.
  • Nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.  900 – 1900 val.
  • Lapkričio 1, 2 dienomis  900 – 2200 val.

BENDRA INFORMACIJA:

1. Laidoti kapinėse leidžiama nuo 1000 val. iki 1600 val.

2. Pirmosiomis Kalėdų ir Velykų dienomis, visų Šventųjų dieną (lapkričio 1–ąją), Naujųjų metų dieną (sausio 1–ąją) - nelaidojama. Kitų valstybinių švenčių dienomis laidojama suderinus su meistru – administratoriumi.

3. Naujos kapavietės veikiančiose kapinėse skiriamos pagal kapinių planą, eilės tvarka.

4. Už kapavietės priežiūrą yra atsakingas asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė.

5. Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės tvora ir kiti statiniai statomi ir rekonstruojami vadovaujantis Statybos įstatymu. Statant ir rekonstruojant kapo paminklus, antkapius ir kitus statinius, kapavietę prižiūrintis asmuo privalo informuoti meistrą – administratorių ir pateikti jam statomų, rekonstruojamų kapo statinių supaprastintą projektą, kurį sudaro: kapavietės planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais kapavietės statiniais, jų eksplikacija, kapavietės matmenimis, projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis ir aukščiais; statinio konstrukcijų aprašymas ir techninė specifikacija.

6. Kapaviečių ir kapinių statinius statantys, rekonstruojantys asmenys visas šių darbų vykdymo metu susidariusias atliekas (nugriautus senus statinius, statinių ir statybinių gaminių nuolaužas, nepanaudotas statybines medžiagas ir pan.) privalo sutvarkyti patys, vadovaudamiesi atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Statybines atliekas mesti į kapinėse esančius konteinerius griežtai draudžiama.

7. Į kapinių teritoriją įvažiuoti leidžiama: specialaus transporto priemonėms; kapinių priežiūros darbus atliekančios bendrovės transporto priemonėms; transporto priemonėms, pažymėtoms skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ ar vežančioms neįgalų asmenį, transporto priemonėms, laidojimo procesijos metu įvežančioms palaikus (karstuose ar urnose); transporto priemonėms, įvežančioms paminklus, statybinius gaminius ir medžiagas skirtas, kapaviečių statiniams statyti, įrengti, kapavietėms sutvarkyti.

8. Transporto priemonių įvažiavimą į kapinių teritoriją kontroliuoja meistras-administratorius arba jo paskirtas asmuo.

KAPINIŲ TERITORIJOJE DRAUDŽIAMA: važinėti bet kokiu transportu, važinėti riedučiais, riedlentėmis, žaisti bet kokius žaidimus, ganyti gyvulius, vaikščioti su gyvūnais, būti kapinėse ne lankymo metu, savavališkai bendro naudojimo vietose sodinti želdinius, genėti, kirsti medžius ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius, niokoti medžius, krūmus, vejas, gėlynus, statyti, rekonstruoti, išvežti kapaviečių statinius neinformavus meistro- administratoriaus, šiukšlinti, skinti ar imti gėles, kitus daiktus nuo kapaviečių, gadinti (bet kaip pažeisti, ištepti ir pan.) kapinių, kapaviečių statinius, deginti šiukšles ir dėti (pilti) jas ne tam skirtoje vietoje, laikyti statybines ar kitas medžiagas ir daiktus, trikdyti rimtį ir pažeisti viešąją tvarką.

Leidimai laidoti išduodami kapinėse esančiose administracinėse patalpose:

Kristaus Karaliaus katedros kapinėse, tel. 8 618 59096
Panevėžio miesto Šilaičių civilinėse kapinėse, tel. 8 640 31248
Pašilių kapinėse, tel. 8 687 50484
darbo dienomis nuo 830 val. iki 1600 val., šeštadieniais nuo 830 val. iki 1330 val.