2012 m. gegužės mėn. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ įdiegta kokybės ir aplinkosaugos integruota vadybos sistema. Sertifikavimo sritis –Atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, rūšiavimo, apdorojimo, saugojimo ir šalinimo) paslaugos, teritorijų valymo ir priežiūros darbai “.

Kokybės vadybos sistema padeda užtikrinti kokybišką, sistemingą ir darnų visos bendrovės darbą, garantuoja visų bendrovėje vykstančių procesų skaidrumą ir aiškumą, tiksliai padalina atsakomybę tarp darbuotojų bei skatina nuolatinį bendrovės veiklos tobulinimą.

Sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema parodo atsakingą bendrovės požiūrį į globalines bei vietines aplinkos apsaugos problemas, leidžia formalizuoti įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje ir parodyti jų įgyvendinimą, taikant politiką, tikslus ir aplinkos apsaugos programas. Tai suteiks galimybę dirbti su organizacijomis, kurios teikia prioritetą bendradarbiavimui su aplinkai draugiškomis organizacijomis.

Suteikti ISO sertifikatai rodo, jog bendrovė visą savo veiklą orientuoja į klientus. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ klientai gauna tokios pat geros kokybės paslaugas kaip ir bet kurioje kitoje modernioje pasaulio įmonėje, nes įdiegusi tarptautinius ISO standartus bendrovė siekia griežtesnės paslaugų kokybės kontrolės ir efektyvesnio paslaugų teikimo proceso valdymo.

KOKYBĖS VADYBOS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA