Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas.

  • AB „Panevėžio specialus autotransportas“ paskelbta 20 aktualių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų.
  • AB „Panevėžio specialus autotransportas“ paskelbta 1 turto deklaracija.
  • AB „Panevėžio specialus autotransportas“ yra paskirti 4 darbuotojai, atrenkantys viešųjų pirkimų laimėtojus.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ korupcijos prevencijos programa

Programos įgyvendinimo 2019-2021 m. priemonių planas

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ viešų ir privačių interesų deklaracijos

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 2663333 (taip pat ir poilsio dienomis);

faksu (8 5) 266 3307; elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stt.lt