Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.1-378 (kartu su 2017 m. sprendimu Nr.1-13) 26.2., 26.3., 26.4., 26.5. papunkčiuose nurodyti reikalavimai, kad komunalinių atliekų turėtojai turi sudaryti sutartį su Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir mokėti Savivaldybės tarybos nustatytą (patvirtintą) įmoką. Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.1-214 (kartu su 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr.1-323, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-124, 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1- 346) paskyrė AB „Panevėžio specialus autotransportas“ Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratore ir pavedė atlikti Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas. Už Panevėžio miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimą baudžiama pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 str., už Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą baudžiama pagal minėto kodekso 367 str.

Buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslauga teikiama:

• įmonėms, įstaigoms, organizacijoms

• daugiabučių namų ir garažų bendrijoms

• individualių valdų savininkams.

Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms komunalinės atliekos išvežamos periodiškai, pagal iš anksto suderintus grafikus. Pasirašius konteinerių panaudos sutartį konteineriai klientams suteikiami naudoti nemokamai. Konteineriai dezinfekuojami ir plaunami pagal poreikį. Atliekos surenkamos iš daugiabučių namų gyventojų 1,1 m3 konteineriuose. Bendro naudojimo (prie daugiabučių namų) konteineriai periodiškai dezinfekuojami ir plaunami.

Individualių valdų savininkams buitinės atliekos išvežamos periodiškai pagal iš anksto suderintus grafikus. Atliekos išvežamos iš privačių valdų, surinktos plastikiniuose (120, 240 litrų) konteineriuose.

Bendrovėje atliekos surenkamos naujais šiukšliavežiais automobiliais, kuriuose įmontuoti EURO V standartą atitinkantys varikliai.

butines atliekos

Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo paslauga teikiama gyventojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei sodų ir garažų bendrijoms. Naudojami įvairių talpų konteineriai, kurie atitinka Europos standartizacijos komiteto patvirtintą standartą EN 840-1, atliekų turėtojams išduodami nemokamai.

Skaičiuojant mišrių komunalinių atliekų kiekį, kuris susidaro įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje, būtina žinoti:
  • naudojamos atliekų surinkimo priemonės (konteinerio) talpą m3 kubiniais metrais;
  • naudojamų atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) skaičių;
  • per atitinkamą laikotarpį surinktą ir išvežtą atliekų surinkimo priemonių skaičių;
  • 1 m3 mišrių komunalinių atliekų (MKA) vidutinį svorį tonomis.
1 m3 MKA vidutinis svoris
Eil. Nr. Mėnuo MKA tūrinis svoris, t/m3
1. Sausis 0,075
2. Vasaris 0,070
3. Kovas 0,070
4. Balandis 0,071
5. Gegužė 0,067
6. Birželis 0,073
7. Liepa
8. Rugpjūtis
9. Rugsėjis
10. Spalis
11. Lapkritis
12. Gruodis
Pavyzdys: Įmonė „X“ naudojasi 1 (viena) 1,1 m3 talpos atliekų surinkimo priemone, kuri yra ištuštinama kas 4 (keturias) savaites. Atsižvelgus į atliekų surinkimo priemonės aptarnavimo grafiką, (periodiškumą) tarkime, kad atliekų surinkimo priemonė per mėnesį buvo ištuštinta 1 (vieną) kartą. Vadinasi, per mėnesį išvežtų atliekų kiekis m3 sudarys 1,1 m3. Koks susidarys MKA kiekis tonomis per atitinkamą mėnesį? MKAkiekis, t. = MKAkiekis, m3 x MKAtūrinis svoris, t/m3 MKAkiekis, t. = 1,1 x 0,066 MKAkiekis, t. = 0,0726 Kadangi atliekų apskaita yra vykdoma trijų skaičių po kablelio tikslumu, susidaręs MKA kiekis per atitinkamą mėnesį bus 0,073 t.
Dėl mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo galima kreiptis: Užsakymų priėmimo poskyris Tel.: +370 60 7777 60 El. p. uzsakymai@psa.lt