Nuo šių metų gegužės 1 d. pasikeitus atliekų, surenkamų didžiatūriais atliekų surinkimo konteineriais, tvarkymo paslaugų organizavimui ir teikimui, vadovaujantis UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 2016 m. spalio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮVK-68 patvirtintomis Atliekų priėmimo į Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyną (toliau – Sąvartynas) taisyklėmis, atliekų vežėjas kartu su pristatytomis į Sąvartyną atliekomis pateikia nepavojingų atliekų deklaraciją – krovinio važtaraštį. Kadangi atliekų deklaracijoje – krovinio važtaraštyje turi būti nurodyta atliekų turėtojo atstovo pavardė ir parašas, AB „Panevėžio specialus autotransportas“ vairuotojui prieš atliekų surinkimo konteinerių aptarnavimo paslaugų atlikimą atliekų turėtojas turi pateikti užpildytą atliekų deklaraciją – krovinio važtaraštį. Kitu atveju atliekos nebus priimtos į Sąvartyną.

Informuojame, kad krovinio važtaraščius AB „Panevėžio specialus autotransportas“ grąžins tik tiems atliekų turėtojams, į kurių objektą bus grąžintas atliekų surinkimo konteineris ir atliekų tvarkymo paslauga bus tęsiama. Kitų atliekų turėtojų krovinio važtaraščiai bus palikti UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Dėl krovinio važtaraščių grąžinimo sąlygų prašome kreiptis į UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras.

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.