AB „Panevėžio specialus autotransportas“ būdama Panevėžio miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratore primena, kad visi Panevėžio miesto atliekų turėtojai (daugiabučių namų gyventojai, privačių valdų savininkai, įmonės, įstaigos ir organizacijos, sodų, garažų bendrijos ir kt.), esantys nekilnojamo turto objekto savininkais arba nekilnojamo turto objekto savininko įgaliotais asmenimis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, privalo sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su komunalinių atliekų tvarkymo administratore AB „Panevėžio specialus autotransportas“ ir mokėti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatytą įmoką.

Primename, kad nuo 2017 m. sausio 1d. mieste yra įsigaliojusi dvinarė įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Dvinarę įmoką sudaro pastovioji ir kintamoji dedamosios. Pastoviąją įmokos dedamąją moka visi nekilnojamo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys nepriklausomai nuo susidarančio atliekų kiekio. Kintamąją įmokos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslauga. Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga suprantama kaip faktinis mišrių komunalinių atliekų paėmimas iš nekilnojamojo turto objekto, kuris negali būti mažesnis nei nustatyta minimali susikaupimo norma atliekų turėtojų grupei.