Informuojame, kad, įgyvendinant Panevėžio miesto atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, mieste organizuojamas buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas iš Panevėžio miesto gyventojų. Pavojingos atliekos bus surenkamos specialiai paruoštu ir paženklintu automobiliu.

Buityje susidarančios pavojingos atliekos: akumuliatoriai, dienos šviesos lempos, tepalo bei oro filtrai, naudotos alyvos, dažais, lakais bei klijais užteršta pakuotė, baterijos ir kiti elementai, gyvsidabrio atliekos, elektros – elektronikos atliekos ir kitos pavojingos atliekos.

Specialiai paruoštas ir paženklintas automobilis, surenkantis pavojingas atliekas iš gyventojų, bus pastatomas lengvai privažiuojamose aikštelėse. Pavojingos atliekos iš Panevėžio miesto gyventojų bus surenkamos nemokamai.

Primename, kad pavojingos atliekos bus surenkamos tik iš miesto gyventojų, sudariusių sutartis su AB „Panevėžio specialus autotransportas“.

Išsamesnės informacijos teirautis tel.: +370 60 7777 60