Primename, kad įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurios, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1-819 redakcija patvirtintas Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, privalo vykdyti susidarymo apskaitą naudojantis GPAIS, turi:

  1. Suvesti galiojančias atliekų tvarkymo sutartis (sutarties tipas – LR atliekų darytojo ir atliekų tvarkytojo sutartis).
  2. Nurodyti atliekų susidarymo vietą(-as) (adresą(-us)).
  3. Prieš atliekų vežimą suformuoti atliekų vežimo lydraštį (toliau – Lydraštis) arba, jei Lydraštį formuoja atliekų gavėjas, t. y. AB „Panevėžio specialus autotransportas“, ne vėliau kaip atliekų vežimo dieną Lydraščiui suteikti būseną „Vykdomas vežimas“.
  4. Ne vėliau kaip sekančią dieną po atliekų perdavimo patvirtinti AB „Panevėžio specialus autotransportas“ gautą atliekų kiekį.

Jei aukščiau nurodytų veiksmų įmonė, įstaiga ar organizacija neatliks, AB „Panevėžio specialus autotransportas“ laikys, kad ji nevykdo atliekų susidarymo apskaitos ir Lydraščiai GPAIS buvo formuojami, kaip atliekų darytojo, nevykdančio atliekų susidarymo apskaitos.