AB „Panevėžio specialus autotransportas“ tęsia jau prieš keletą metų pradėtą ir Panevėžio visuomenės priimtą ekologinę akciją „Rūšiuokime mokyklose“, todėl kviečia visas Panevėžio miesto mokyklas prisijungti prie akcijos ir tapti jos nuolatiniais dalyviais.
Mokyklos, norinčios dalyvauti akcijoje, iki 2018 m. kovo 12 d. turi registruotis el. paštu az.vadyba@psa.lt arba mob. 8 616 39015 ir nurodyti mokyklos pavadinimą, atsakingą asmenį ir kontaktinius duomenis.
Akcija vyksta nuo 2018 m. kovo 19 d. iki balandžio 20 d. Akcijos metu klasės turės rinkti tinkamas panaudojimui (perdirbimui) popieriaus ir (ar) kartono pakuotės atliekas (laikraščiai, žurnalai, knygos ir kt. spaudiniai, kartoninės dėžes, dėžutės ir pan.). AB „Panevėžio specialus autotransportas“ teiks konsultacijas ir atliekų  rūšiavimo klausimais.
Trims daugiausia atliekų surinkusioms klasėms bus įteiktos padėkos ir numatyti paskatinantys prizai.
AB „Panevėžio specialus autotransportas“ pagal iš anksto suderintą grafiką iš akcijoje užsiregistravusių mokyklų išveš per akcijos laikotarpį surinktas atliekas. Taip pat akcijos dalyviai galės savo transportu atliekas pristatyti į bendrovę, adresu Pilėnų g. 43, LT-36237, Panevėžys. Jei akcijoje užsiregistravusios mokyklos neturės galimybių savo patalpose sandėliuoti surinktų popieriaus atliekų, bendrovė nemokamai aprūpins konteineriais.
Išsamesnės informacijos apie akciją teirautis mob.: 8 616 39015, 8 686 33538.