Privačių valdų savininkai, kurie 2015 m. nepriėmė ir (ar) negavo individualių rūšiavimo konteinerių, gali naudoti popieriaus ir plastmasės atliekų surinkimui skirtus maišus.

Privačių valdų savininkai, naudojantys rūšiavimo maišus, stiklines pakuotes ir stiklo atliekas gali mesti į artimiausius kolektyvinio naudojimo stiklo atliekų surinkimo konteinerius, skirtus daugiabučių namų gyventojams.

Maišai, skirti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti, yra surenkami vieną kartą per mėnesį, tuo pačiu metu, kai yra surenkami visų rūšių pakuočių atliekų surinkimo konteineriai, atsižvelgiant į Panevėžio miesto privačių valdų kvartalą, kuriame yra privati valda.

Iš privačių valdų, įsikūrusių Panevėžio miesto sodininkų bendrijose ir naudojančių rūšiavimo maišus, rūšiavimo priemonės surenkamos ir išvežamos kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį (išskyrus tuos atvejus, kai diena sutampa su šventine diena):

2020 METŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS

 • Sausio 27d;
 • Vasario 24d;
 • Kovo 30d;
 • Balandžio 27d;
 • Gegužės 25d;
 • Birželio 29d;
 • Liepos 27d;
 • Rugpjūčio 31d;
 • Rugsėjo 28d;
 • Spalio 26d;
 • Lapkričio 30d;
 • Gruodžio 28d.

 Maišų išvežimo dieną pripildytos individualios rūšiavimo priemonės turi būti pastatytos šalia privačios valdos, kuo arčiau važiuojamosios gatvės dalies, 730 val. ryte. Išvežami bus tik bendrovės logotipu paženklinti ir turintys užrašus „POPIERIUS“, „PLASTMASĖ“ atliekų maišai. Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui skirtos priemonės turi būti eksploatuojamos pagal paskirtį: draudžiama į jas pilti žemes, gruntą, mišrias komunalines atliekas, skystas, pavojingas, žaliąsias ir kt. atliekas, užterštas cheminėmis medžiagomis ir netinkamas pakartotiniam perdirbimui antrines žaliavas.

Jei surinktos į rūšiavimo priemones pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos bus maišomos su kitomis komunalinėmis atliekomis, jos nebus vežamos. Tik tinkamai išrūšiavus atliekas, jos bus išvežtos kitą artimiausią išvežimo dieną.