Privačių valdų savininkai, kurie 2015 m. nepriėmė ir (ar) negavo individualių rūšiavimo konteinerių, gali naudoti popieriaus ir plastmasės atliekų surinkimui skirtus maišus.

Privačių valdų savininkai, naudojantys rūšiavimo maišus, stiklines pakuotes ir stiklo atliekas gali mesti į artimiausius kolektyvinio naudojimo stiklo atliekų surinkimo konteinerius, skirtus daugiabučių namų gyventojams.

Maišus, paženklintus užrašu „POPIERIUS“, „PLASTMASĖ“ ir bendrovės logotipu, gyventojai gali nemokamai gauti atvykę į AB „Panevėžio specialus autotransportas“, Užsakymų priėmimo poskyrį, esantį adresu Pilėnų g. 43, Panevėžyje arba kreipdamiesi į bendrovės Užsakymų priėmimo poskyrį tel.: 8 45 58 65 23, 8 45 43 64 45 ar el. paštu uzsakymai@psa.lt dėl maišų pristatymo į privačią valdą.

Maišai, skirti pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti, yra surenkami vieną kartą per mėnesį, tuo pačiu metu, kai yra surenkami visų rūšių pakuočių atliekų surinkimo konteineriai, atsižvelgiant į Panevėžio miesto privačių valdų kvartalą, kuriame yra privati valda.

Iš privačių valdų, įsikūrusių Panevėžio miesto sodininkų bendrijose ir naudojančių rūšiavimo maišus, rūšiavimo priemonės surenkamos ir išvežamos kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį (išskyrus tuos atvejus, kai diena sutampa su šventine diena):

2019 METŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS

 • Sausio 28d;
 • Vasario 25d;
 • Kovo 25d;
 • Balandžio 29d;
 • Gegužės 27d;
 • Birželio 17d;
 • Liepos 29d;
 • Rugpjūčio 26d;
 • Rugsėjo 30d;
 • Spalio 28d;
 • Lapkričio 25d;
 • Gruodžio 30d.

 Maišų išvežimo dieną pripildytos individualios rūšiavimo priemonės turi būti pastatytos šalia privačios valdos, kuo arčiau važiuojamosios gatvės dalies, 730 val. ryte. Išvežami bus tik bendrovės logotipu paženklinti ir turintys užrašus „POPIERIUS“, „PLASTMASĖ“ atliekų maišai. Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui skirtos priemonės turi būti eksploatuojamos pagal paskirtį: draudžiama į jas pilti žemes, gruntą, mišrias komunalines atliekas, skystas, pavojingas, žaliąsias ir kt. atliekas, užterštas cheminėmis medžiagomis ir netinkamas pakartotiniam perdirbimui antrines žaliavas.

Jei surinktos į rūšiavimo priemones pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos bus maišomos su kitomis komunalinėmis atliekomis, jos nebus vežamos. Tik tinkamai išrūšiavus atliekas, jos bus išvežtos kitą artimiausią išvežimo dieną.