Antrinių žaliavų išvežimo grafikas yra skirtas individualių valdų savininkams, kurie naudoja konteinerius, skirtus stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms, bei visų rūšių pakuočių (popieriaus, plastikinės, metalinės, kombinuotosios) atliekoms ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinėms žaliavoms surinkti.

Antrinių žaliavų išvežimo dieną visų individualių valdų savininkų prašome konteinerius pastatyti kuo arčiau gatvės važiuojamosios dalies nuo 730 val. ryto.