Informuojame, kad nuo šių metų sausio 1 d. pasikeitus atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkai, atliekų susidarymo apskaitą atskirai, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS), turi vykdyti tie ūkio subjektai, kurie atitinka bent vieną iš Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nurodytų kriterijų.
Jeigu Jūsų veikloje susidaro mišrios komunalinės atliekos (atliekų kodas 20 03 01), vykdant atliekų susidarymo apskaitą, rekomenduojame naudoti 1 m3 mišrių komunalinių atliekų vidutinio svorio (tonomis) dydį.
Informaciją, kaip apskaičiuoti susidarantį atliekų kiekį, galima rasti bendrovės interneto svetainėje adresu www.psa.lt, skiltyje „Atliekų tvarkymas“, grupėje „Mišrios komunalinės atliekos“.