Tiekėjai pastabas dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų gali pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 45) 58 65 18, el. paštu pirkimai@psa.lt per 10 kalendorinių dienų nuo techninės specifikacijos paskelbimo CVP IS dienos.