Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nuostatomis, kolektyvinio naudojimo, skirti daugiabučių namų gyventojams, mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai yra aptarnaujami 7 (septynis) kartus per savaitę. Atsižvelgus į atliekų turėtojų skaičių konkrečioje teritorijoje, įvertinus atliekų surinkimo konteinerių aptarnavimo poreikį ir Savivaldybės administracijai bei komunalinių atliekų tvarkytojui bendrai sutarus, mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai gali būti aptarnaujami ir rečiau nei 7 (septynis) kartus per savaitę.

Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių schema

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aptarnavimo grafikai