Panevėžio miesto įmonėms

1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (KA) TVARKYMO KAINA (EUR BE PVM)

Atliekų turėtojų grupė KA tūrinis svoris KA tvarkymo kaina
Viešbučių paskirties pastatai (patalpos)
135,01 kg/m3 34,31 Eur už m3
Administracinės paskirties pastatai 88,33 kg/m3 22,45 Eur už m3
Prekybos paskirties pastatai 94,42 kg/m3 23,99 Eur už m3
Paslaugų paskirties pastatai 75,31 kg/m3 19,14 Eur už m3
Maitinimo paskirties pastatai 124,39 kg/m3 31,61 Eur už m3
Transporto paskirties pastatai 126,07 kg/m3 32,04 Eur už m3
Garažų paskirties pastatai (juridinių asmenų) 126,07 kg/m3 32,04 Eur už m3
Garažų paskirties pastatai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) 135,00 kg/m3 34,31 Eur už m3
Gamybos, pramonės paskirties pastatai 93,66 kg/m3 23,80 Eur už m3
Sandėliavimo paskirties pastatai 61,20 kg/m3 15,55 Eur už m3
Kultūros paskirties pastatai 84,70 kg/m3 21,52 Eur už m3
Mokslo paskirties pastatai 122,64 kg/m3 31,16 Eur už m3
Gydymo paskirties pastatai 107,78 kg/m3 27,39 Eur už m3
Poilsio paskirties pastatai (patalpos)
98,64 kg/m3 25,07 Eur už m3
Sporto paskirties pastatai 93,53 kg/m3 23,77 Eur už m3
Religinės paskirties pastatai 121,81 kg/m3 30,95 Eur už m3
Specialiosios paskirties pastatai 86,08 kg/m3 21,87 Eur už m3
Kiti pastatai 65,26 kg/m3 16,58 Eur už m3

2. DVINARĖS ĮMOKOS (DVĮ) UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI (EUR BE PVM)

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Viešbučių paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 7,06 Eur už 100 m2 / mėn.
Administracinės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,93 Eur už 100 m2 / mėn.
Prekybos paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 6,02 Eur už 100 m2 / mėn.
Paslaugų paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,25 Eur už 100 m2 / mėn.
Maitinimo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 38,10 Eur už 100 m2 / mėn.
Transporto paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,60 Eur už 100 m2 / mėn.
Garažų paskirties pastatai (juridinių asmenų) 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,60 Eur už 100 m2 / mėn.
Garažų paskirties pastatai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) 0,10 Eur 1 NT objekt. / mėn. 0,47 Eur 1 NT objekt. / mėn.
Gamybos, pramonės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,76 Eur už 100 m2 / mėn.
Sandėliavimo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 0,25 Eur už 100 m2 / mėn.
Kultūros paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 1,01 Eur už 100 m2 / mėn.
Mokslo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,38 Eur už 100 m2 / mėn.
Gydymo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 6,57 Eur už 100 m2 / mėn.
Poilsio paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,67 Eur už 100 m2 / mėn.
Sporto paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 1,29 Eur už 100 m2 / mėn.
Religinės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,63 Eur už 100 m2 / mėn.
Specialiosios paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,36 Eur už 100 m2 / mėn.
Kiti pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 8,96 Eur už 100 m2 / mėn.

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Viešbučių paskirties pastatai (patalpos)
5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 6,22 Eur už 240 l kont. ištuštin.
19,95 Eur už 770 l kont. ištuštin.
28,49 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Administracinės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 4,07 Eur už 240 l kont. ištuštin.
13,05 Eur už 770 l kont. ištuštin.
18,64 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Prekybos paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 4,35 Eur už 240 l kont. ištuštin.
13,95 Eur už 770 l kont. ištuštin.
19,93 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Paslaugų paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,47 Eur už 240 l kont. ištuštin.
11,13 Eur už 770 l kont. ištuštin.
15,89 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Maitinimo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,73 Eur už 240 l kont. ištuštin.
18,38 Eur už 770 l kont. ištuštin.
26,25 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Transporto paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,81 Eur už 240 l kont. ištuštin.
18,63 Eur už 770 l kont. ištuštin.
26,61 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Garažų paskirties pastatai

(juridinių asmenų)

5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,81 Eur už 120 l kont. ištuštin.
18,63 Eur už 240 l kont. ištuštin.
26,61 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Garažų paskirties pastatai

(fizinių asmenų, garažų bendrijos)

0,10 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,11 Eur už 120 l kont. ištuštin.
6,22 Eur už 240 l kont. ištuštin.
28,49 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Gamybos, pramonės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 4,31 Eur už 240 l kont. ištuštin.
13,84 Eur už 770 l kont. ištuštin.
19,77 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Sandėliavimo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,82 Eur už 240 l kont. ištuštin.
9,04 Eur už 770 l kont. ištuštin.
12,92 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Kultūros paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,90 Eur už 240 l kont. ištuštin.
12,51 Eur už 770 l kont. ištuštin.
17,88 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Mokslo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,65 Eur už 240 l kont. ištuštin.
18,12 Eur už 770 l kont. ištuštin.
25,88 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Gydymo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 4,96 Eur už 240 l kont. ištuštin.
15,92 Eur už 770 l kont. ištuštin.
22,75 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Poilsio paskirties pastatai (patalpos)
5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 4,54 Eur už 240 l kont. ištuštin.
14,57 Eur už 770 l kont. ištuštin.
20,82 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Sporto paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 4,31 Eur už 240 l kont. ištuštin.
13,82 Eur už 770 l kont. ištuštin.
19,74 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Religinės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,61 Eur už 240 l kont. ištuštin.
18,00 Eur už 770 l kont. ištuštin.
25,71 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Specialiosios paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,96 Eur už 240 l kont. ištuštin.
12,72 Eur už 770 l kont. ištuštin.
18,17 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Kiti pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,00 Eur už 240 l kont. ištuštin.
9,64 Eur už 770 l kont. ištuštin.
13,77 Eur už 1100 l kont. ištuštin.

 

Laikino statinio naudotojai, renginių ar projektų įgyvendintojai (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su NT objektu):

  • 3,01 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą.
  • 6,02 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą.
  • 19,31 Eur už 770 l konteinerio ištuštinimą.
  • 27,58 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą.

2022-11-24 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–382 „Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-426 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ nuo 2023–01–01 dvinarę įmoką (toliau–DVĮ) už komunalinių atliekų tvarkymą juridiniams asmenis pagal nekilnojamojo turto (toliau–NT) objektų kategorijas.
Pastoviąją įmokos dedamąją moka visi NT objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys nepriklausomai nuo susidarančio atliekų kiekio.

1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (KA) TVARKYMO KAINA (EUR BE PVM)

Atliekų turėtojų grupė KA tūrinis svoris KA tvarkymo kaina
Viešbučių paskirties pastatai (patalpos)
135,01 kg/m3 31,55 Eur už m3
Administracinės paskirties pastatai 88,33 kg/m3 20,64 Eur už m3
Prekybos paskirties pastatai 94,42 kg/m3 22,06 Eur už m3
Paslaugų paskirties pastatai 75,31 kg/m3 17,60 Eur už m3
Maitinimo paskirties pastatai 124,39 kg/m3 29,07 Eur už m3
Transporto paskirties pastatai 126,07 kg/m3 29,46 Eur už m3
Garažų paskirties pastatai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) 135,00 kg/m3 31,54 Eur už m3
Gamybos, pramonės paskirties pastatai 93,66 kg/m3 21,88 Eur už m3
Sandėliavimo paskirties pastatai 61,20 kg/m3 14,30 Eur už m3
Kultūros paskirties pastatai 84,70 kg/m3 19,79 Eur už m3
Mokslo paskirties pastatai 122,64 kg/m3 28,66 Eur už m3
Gydymo paskirties pastatai 107,78 kg/m3 25,18 Eur už m3
Poilsio paskirties pastatai (patalpos)
98,64 kg/m3 23,05 Eur už m3
Sporto paskirties pastatai 93,53 kg/m3 21,85 Eur už m3
Religinės paskirties pastatai 121,81 kg/m3 28,46 Eur už m3
Specialiosios paskirties pastatai 86,08 kg/m3 20,11 Eur už m3
Kiti pastatai 65,26 kg/m3 15,25 Eur už m3

2. DVINARĖS ĮMOKOS (DVĮ) UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI (EUR BE PVM)

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Viešbučių paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 6,31 Eur už 100 m2 / mėn.
Administracinės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,51 Eur už 100 m2 / mėn.
Prekybos paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,38 Eur už 100 m2 / mėn.
Paslaugų paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,90 Eur už 100 m2 / mėn.
Maitinimo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 34,41 Eur už 100 m2 / mėn.
Transporto paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,33 Eur už 100 m2 / mėn.
Garažų paskirties pastatai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) 0,10 Eur 1 NT objekt. / mėn. 0,42 Eur 1 NT objekt. / mėn.
Gamybos, pramonės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,36 Eur už 100 m2 / mėn.
Sandėliavimo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 0,23 Eur už 100 m2 / mėn.
Kultūros paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 0,91 Eur už 100 m2 / mėn.
Mokslo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,02 Eur už 100 m2 / mėn.
Gydymo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,87 Eur už 100 m2 / mėn.
Poilsio paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,07 Eur už 100 m2 / mėn.
Sporto paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 1,16 Eur už 100 m2 / mėn.
Religinės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,24 Eur už 100 m2 / mėn.
Specialiosios paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,11 Eur už 100 m2 / mėn.
Kiti pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 8,01 Eur už 100 m2 / mėn.

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Viešbučių paskirties pastatai (patalpos)
5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,56 Eur už 240 l kont. ištuštin.
17,82 Eur už 770 l kont. ištuštin.
25,46 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Administracinės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,63 Eur už 240 l kont. ištuštin.
11,66 Eur už 770 l kont. ištuštin.
16,66 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Prekybos paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,88 Eur už 240 l kont. ištuštin.
12,46 Eur už 770 l kont. ištuštin.
17,81 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Paslaugų paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,10 Eur už 240 l kont. ištuštin.
9,94 Eur už 770 l kont. ištuštin.
14,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Maitinimo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,12 Eur už 240 l kont. ištuštin.
16,42 Eur už 770 l kont. ištuštin.
23,46 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Transporto paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,19 Eur už 240 l kont. ištuštin.
16,64 Eur už 770 l kont. ištuštin.
23,78 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Garažų paskirties pastatai

(fizinių asmenų, garažų bendrijos)

0,10 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,78 Eur už 120 l kont. ištuštin.
5,56 Eur už 240 l kont. ištuštin.
25,46 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Gamybos, pramonės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,85 Eur už 240 l kont. ištuštin.
12,36 Eur už 770 l kont. ištuštin.
17,66 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Sandėliavimo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,52 Eur už 240 l kont. ištuštin.
8,08 Eur už 770 l kont. ištuštin.
11,54 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Kultūros paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,48 Eur už 240 l kont. ištuštin.
11,18 Eur už 770 l kont. ištuštin.
15,97 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Mokslo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,05 Eur už 240 l kont. ištuštin.
16,19 Eur už 770 l kont. ištuštin.
23,13 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Gydymo paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 4,43 Eur už 240 l kont. ištuštin.
14,23 Eur už 770 l kont. ištuštin.
20,33 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Poilsio paskirties pastatai (patalpos)
5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 4,06 Eur už 240 l kont. ištuštin.
13,02 Eur už 770 l kont. ištuštin.
18,60 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Sporto paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,85 Eur už 240 l kont. ištuštin.
12,35 Eur už 770 l kont. ištuštin.
17,64 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Religinės paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 5,01 Eur už 240 l kont. ištuštin.
16,08 Eur už 770 l kont. ištuštin.
22,97 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Specialiosios paskirties pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 3,54 Eur už 240 l kont. ištuštin.
11,36 Eur už 770 l kont. ištuštin.
16,23 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Kiti pastatai 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. 2,69 Eur už 240 l kont. ištuštin.
8,61 Eur už 770 l kont. ištuštin.
12,31 Eur už 1100 l kont. ištuštin.

 

Laikino statinio naudotojai, renginių ar projektų įgyvendintojai (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su NT objektu):

  • 2,77 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą.
  • 5,53 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą.
  • 17,75 Eur už 770 l konteinerio ištuštinimą.
  • 25,36 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą.
KLIENTŲ PRIĖMIMAS
Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius
Tel. +370 60 7777 60
El. p.: uzsakymai@psa.lt
Klientų priėmimo darbo laikas:
I – IV: 730 – 1700 val., V: 730 – 1545 val.

Elektros g. 6/Basanavičiaus g. 2
J. Basanavičiaus g. 3 (kieme)
Savanorių a. 3 (autobusų stotis)
Ukmergės g. 9 (prie teatro sienos)
V. Kudirkos g. 3
Respublikos g. 33 (santuokų rūmai)
Respublikos g. 65
Respublikos g. 68
Teatro g. 4
M.Valančiaus g. 3a
Stoties g. 7/ Šiaulių g.
Pušaloto g. 15 (prie elektros stulpo)
Radviliškio g. 10
Radviliškio g. 26
Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.
S. Kerbedžio g. 12 (prie „IKI“)
S. Kerbedžio g. 34
Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.
Stoties g. 49 /Prekybos g.
Radastų g. 5a
Nevėžio g. 36
Vilties g. 6
Marijonų g. 29 (PC „Bičiulis“)
Vilties g. 24
Vilties g. 47
Smėlynės g. 55
Smėlynės g. 51
Liepų al. 7
Liepų al.22
Gegutės g. 3
M. Tiškevičiaus g.15/Skaistakalnio g.
Venslaviškio g.11/Audėjų g. 6
Laisvės a.1/Kranto g. 2
Vasario 16-sios g. 10 (Respublikos g. 28)
T. Moigio g. 5
A. Smetonos g. 25
A. Smetonos g. 17
Kanklių g.7
Klaipėdos g. 34
A. Kisino g. 5
Š. Mero g. 6
Laisvės a. 25 – kieme (Kisino g.)
Ramygalos g. 15
Vilniaus g. 8
Sodų g. 15
Aldonos g. 7
Vysk. K. Paltaroko g. 15
S. Daukanto g. 42
J. Tilvyčio g.42/Žemgulio g.
Vysk. K. Paltaroko g. 20 (kieme)
Aukštaičių g. 3
Žemaičių g. 30/Velžio kel.
Velžio kel. 38
Staniūnų g. 73
Vilniaus g. 55
Rambyno g. 3
Statybininkų g. 17
Įmonių g. 21,19
Parko g. 47
Tulpių g. 2

Beržų g. 35
Beržų g. 31
Sirupio g. 49
Aukštaičių g. 3
Algirdo g. 21
Vilniaus g. 20
Margių g. 17a (kieme)
Algirdo g. 48
Aukštaičių g. 66
Aukštaičių g. 76
Aukštaičių g. 87
Žemaičių g.30/Velžio kel.
Žemaičių g. 45/Velžio kel.
Velžio kel. 38
Beržų g. 55
Beržų g. 47
Beržų g. 41
Spaustuvės g. 10
Žemaičių g. 4
Žemaičių g. 14
Staniūnų g. 70
Staniūnų g. 72 (transformatorius)
Staniūnų g. 73
Staniūnų g. 75
Staniūnų g. 79
Ukmergės g. 25
Staniūnų g. 73
Vilniaus g. 55
Rambyno g. 3
Ramygalos g. 63 („Stumbro“ kiemas)
Ramygalos g. 59
Ramygalos g. 82
Beržų g. 17
Ramygalos g. 96/Beržų g.
Ramygalos g. 110
Ramygalos g. 116
Durpyno g. 12
Pilėnų g. 47

Kosmonautų g. 3
Statybininkų g. 4
Statybininkų g. 17
Statybininkų g. 20
F. Vaitkaus g. 5
Statybininkų g. 26
Statybininkų g. 10 („Žaros“ turgelis)
Statybininkų g. 58
S. Dariaus ir Girėno g. 13
S. Dariaus ir Girėno g. 16
Klaipėdos g. 124
Klaipėdos g. 134
Ateities g. 6
Ateities g. 26
Ateities g. 40
Savitiškio g. 21
Parko g. 97
S. Dariaus ir S. Girėno g. 29 (Plūkiai)
S. Dariaus ir S. Girėno g. 28
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39 (a/m aikštelė)
J. Janonio g. 8
Įmonių g. 21, 19
Įmonių g. 21
Parko g. 47
Parko g. 55
Parko g. 35
Parko g. 39 (kieme)
Parko g. 27
Kranto g. 15
Kranto g. 43 (Bendruomenių rūmai)
Nepriklausomybės a. 9
J. Zikaro g.1/Krekenavos g.
Klaipėdos g. 25,27
Klaipėdos g. 31
Tulpių g. 30
Tulpių g. 30
Tulpių g. 3
Tulpių g. 2/Parko g.
Parko g. 7 (benzino kolonėlė)
Kaštonų g./Gražinos g.
A. Mackevičiaus g. 10

Žvaigždžių g. 20
Molainių g. 8a (prie darželio)
Molainių g. 50
Molainių g. 76
Molainių g. 90
Molainių g. 68
Molainių g. 84
Molainių g. 100
Kniaudiškių g. 41
Kniaudiškių g. 111
Kniaudiškių g. 93
Kniaudiškių g. 73
Kniaudiškių g. 48
Kniaudiškių g. 71
Kniaudiškių g. 63
Kniaudiškių g. 51
Kniaudiškių g. 25
Kniaudiškių g. 15
Kniaudiškių g. 36
Projektuotojų g. 43
Projektuotojų g. 18
Projektuotojų g. 37
Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99
Seinų g. 16
Nemuno g. 34/J.Zikaro g.
Artojų g. 3
G. Petkevičaitės – Bitės g. 31
Varnėnų g. 2/V. Alanto g.
Nemuno g. 14
Nemuno g. 23
Nemuno g.15 (įvažiavimas iš Pilėnų g.)
Nemuno g.11/Danutės g.
Nemuno g. 5 (prie darželio)
Nemuno g. 4
Sodų g. 50
Dainavos g. 4
Dainavos g. 12
Dainavos g. 26
Dainavos g. 27 (transformatorinė)
Nendrės g. 3
Margirio g. 17
Margirio g. 3
J. Tilvyčio g. 65 (Upytės kelias)
J. Tilvyčio g. 61 (Upytės kelias)
Nemuno g. 31a

stiklas

Radastų g. 5A,
Danutės g./Nemuno g. 11,
Algirdo g. 21,
Vasario 16-osios g. 10/Respublikos g. 28,
S. Kerbedžio g. 34,
Seinų g. 16,
V. Alanto g./ Projektuotojų g., šalia SB „Klevas“ ir SB „Šarmutas“,
J. Tilvyčio g., šalia SB „Ąžuolas“,
A. Mackevičiaus g. 10

M. Tiškevičiaus, g./Skaistakalnio g.,
Smėlynės g. 51,
Liepų al. 7,
Vilniaus g. 8,
Ramygalos g. 15,
Gegutės g. 3,
V. Kudirkos g. 3

F. Vaitkaus g. 5,
Vilties g. 24,
J. Janonio g. 8,
Klaipėdos g. 25,
Klaipėdos g. 31

Beržų g. 55,
Beržų g. 41,
Aukštaičių g. 66,
Aukštaičių g. 76,
Aukštaičių g. 87,
A. Kisino g. 5,
Laisvės a. 25,
A. Smetonos g. 25,
Š. Mero g. 6,
Respublikos g. 37, 33,
Laisvės a.1/Kranto g. 2,
A. Smetonos g. 17,
T. Moigio g.

Pilėnų g. 47,
Velžio kelias 38,
Beržų g. 17,
Durpyno g. 12,
Ramygalos g. 82,
Klaipėdos g. 34,
Margirio g. 17

Klaipėdos g. 116,
Parko g. 97,
Parko g. 9,
Statybininkų g. 20,
Dariaus ir Girėno g. 29,
Dariaus ir Girėno g. 28

Molainių g. 100,
Projektuotojų g. 43,
Projektuotojų g. 18,
Kniaudiškių g. 63,
Kniaudiškių g. 51,
Klaipėdos g. 95,
Kosmonautų g. 3

Dainavos g. 27,
Dainavos g. 26,
Nemuno g. 80,
Nemuno g. 64,
Vilties g. 47,
Respublikos g. 65,
Respublikos g. 68

Staniūnų g. 70,
Staniūnų g. 72,
Staniūnų g. 79,
Staniūnų g. 75,
Žemaičių g. 45/Velžio kelias,
Margių g. 17A,
Pušaloto g. 15

Statybininkų g. 4,
Statybininkų g. 26,
Statybininkų g., „Žaros“ turgelis,
Statybininkų g. 58,
Dariaus ir Girėno g. 16,
Dariaus ir Girėno g. 13

Ramygalos g. 63,
Sodų g. 26/Katedros g.,
Nepriklausomybės a. 9,
Aldonos g. 7,
Ramygalos g. 37,
Sodų g. 50

Teatro g. 4,
Marių g. 1,
Venslaviškio g. 11,
Vysk. K. Paltaroko g. 15,
J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12,
Nemuno g. 34/J. Zikaro g. 43,
Artojų g. 3,
Vysk. K. Paltaroko g. 20,
J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g.

Radviliškio g. 10,
Stoties g. 49/Prekybos g.,
Radviliškio g. 26,
Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.,
Nevėžio g. 36,
Vilties g. 6

Beržų g. 47,
Žemaičių g. 4,
Žemaičių g. 14,
Beržų g. 31 – Lakštingalų g.,
Sirupio g. 49

Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.,
Smėlynės g. 55,
Marijonų g. 51,
S. Kerbedžio g. 12,
Marijonų g. 29,
Marijonų g. 36,
Nemuno g. 4

Tulpių kv. 3,
Tulpių kv. 2/Parko g.,
Tulpių g. 30,
Parko g. 7,
Stoties g. 7/Šiaulių g.

Beržų g. 35,
Ramygalos g. 96/Beržų g.,
Ramygalos g. 59,
Ramygalos g. 57,
Aukštaičių g. 5,
Nemuno g. 5,
Ramygalos g. 110,
Ramygalos g. 116

Klaipėdos g. 124,
Klaipėdos g. 134,
Ateities g. 6,
Ateities g. 26,
Ateities g. 40

Sodų g. 15,
Kranto g. 15,
Ukmergės g. 25,
Š.Mero g. prie Respublikos g. 9,
Savanorių a. 3,
Ukmergės g. 9,
Elektros g. 6/J. Basanavičiaus g. 2,
Topolių al. 4,
Kranto g. 43

Molainių g. 8A,
Molainių g. 48,
Molainių g. 50,
Molainių g. 68,
Molainių g. 84,
Projektuotojų g. 37

Nemuno g. 14,
Margirio g. 3,
J.Tilvyčio g. 61,
Nemuno g. 31A,
Nemuno g. 72,
Nemuno g. 76,
G.Petkevičaitės – Bitės g. 31

Kniaudiškių g. 111,
Kniaudiškių g. 93,
Kniaudiškių g. 73,
Kniaudiškių g. 48,
Kniaudiškių g. 71,
Klaipėdos g. 96,
Klaipėdos g. 106

Nemuno g. 15,
Dainavos g. 4,
Dainavos g. 12,
Nendrės g. 3,
Nemuno g. 23,
J.Tilvyčio g. 65

Kniaudiškių g. 36,
Kniaudiškių g. 25,
Kniaudiškių g. 15,
Žvaigždžių g. 20,
Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99

Beržų g. 31 – Lakštingalų g.,
Sirupio g. 49

Algirdo g. 48,
Vilniaus g. 20,
Vilniaus g. 21,
Vilniaus g. 16,
J. Basanavičiaus g. 3,
Ukmergės g. 47

Molainių g. 100,
Projektuotojų g. 43,
Projektuotojų g. 18,
Kniaudiškių g. 63,
Kniaudiškių g. 51,
Klaipėdos g. 95,
Kosmonautų g. 3

M. Tiškevičiaus g./Skaistakalnio g.,
Smėlynės g. 51,
Liepų al. 7,
Vilniaus g. 8,
Ramygalos g. 15,
Gegutės g. 3,
V. Kudirkos g. 3

F. Vaitkaus g. 5,
Vilties g. 24,
J. Janonio g. 8,
Klaipėdos g. 25,
Klaipėdos g. 31

Radastų g. 5A,
Danutės g./Nemuno g. 11,
Algirdo g. 21,
Vasario 16-osios g. 10/Respublikos g. 28,
S. Kerbedžio g. 34,
Seinų g. 16,
V. Alanto g./ Projektuotojų g., šalia SB „Klevas“ ir SB „Šarmutas“,
J. Tilvyčio g., šalia SB „Ąžuolas“,
A. Mackevičiaus g. 10

Staniūnų g. 70,
Staniūnų g. 72,
Staniūnų g. 79,
Staniūnų g. 75,
Žemaičių g. 45/Velžio kelias,
Margių g. 17A,
Pušaloto g. 15

Dainavos g. 27,
Dainavos g. 26,
Nemuno g. 80,
Nemuno g. 64,
Vilties g. 47,
Respublikos g. 65,
Respublikos g. 68

Pilėnų g. 47,
Velžio kelias 38,
Beržų g. 17,
Durpyno g. 12,
Ramygalos g. 82,
Klaipėdos g. 34,
Margirio g. 17

Klaipėdos g. 116,
Parko g. 97,
Parko g. 9,
Statybininkų g. 20,
Dariaus ir Girėno g. 29,
Dariaus ir Girėno g. 28

Sodų g. 15,
Kranto g. 15,
Ukmergės g. 25,
Š.Mero g. prie Respublikos g. 9,
Savanorių a. 3,
Ukmergės g. 9,
Elektros g. 6/J., Basanavičiaus g. 2,
Topolių al. 4,
Kranto g. 43

Ramygalos g. 63,
Sodų g. 26/Katedros g.,
Nepriklausomybės a. 9,
Aldonos g. 7,
Ramygalos g. 37,
Sodų g. 50

Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.,
Smėlynės g. 55,
Marijonų g. 51,
S. Kerbedžio g. 12,
Marijonų g. 29,
Marijonų g. 36,
Nemuno g. 4

Radviliškio g. 10,
Stoties g. 49/Prekybos g.,
Radviliškio g. 26,
Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.,
Nevėžio g. 36,
Vilties g. 6

Teatro g. 4,
Marių g. 1,
Venslaviškio g. 11,
Vysk. K. Paltaroko g. 15,
J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12,
Nemuno g. 34/J. Zikaro g. 43,
Artojų g. 3,
Vysk. K. Paltaroko g. 20,
J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g.

A. Kisino g. 5,
Laisvės a. 25,
A. Smetonos g. 25,
Š. Mero g. 6,
Respublikos g. 37, 33,
Laisvės a.1/Kranto g. 2,
A. Smetonos g. 17,
T. Moigio g.

Beržų g. 55,
Beržų g. 41,
Aukštaičių g. 66,
Aukštaičių g. 76,
Aukštaičių g. 87

Beržų g. 47,
Žemaičių g. 4,
Žemaičių g. 14,
Beržų g. 31 – Lakštingalų g.,
Sirupio g. 49

Beržų g. 35,
Ramygalos g. 96/Beržų g.,
Ramygalos g. 59,
Ramygalos g. 57,
Aukštaičių g. 5,
Nemuno g. 5,
Ramygalos g. 110,
Ramygalos g. 116

Algirdo g. 48,
Vilniaus g. 20,
Vilniaus g. 21,
Vilniaus g. 16,
J. Basanavičiaus g. 3,
Ukmergės g. 47

Tulpių kv. 3,
Tulpių kv. 2/Parko g.,
Tulpių g. 30,
Parko g. 7,
Stoties g. 7/Šiaulių g.

Statybininkų g. 4,
Statybininkų g. 26,
Statybininkų g., „Žaros“ turgelis,
Statybininkų g. 58,
Dariaus ir Girėno g. 16,
Dariaus ir Girėno g. 13

Savitiškio g. 21,
Parko g. 55,
Parko g. 35,
Parko g. 39,
Parko g. 27

Klaipėdos g. 124,
Klaipėdos g. 134,
Ateities g. 6,
Ateities g. 26,
Ateities g. 40

Kniaudiškių g. 111,
Kniaudiškių g. 93,
Kniaudiškių g. 73,
Kniaudiškių g. 48,
Kniaudiškių g. 71,
Klaipėdos g. 96,
Klaipėdos g. 106

Kniaudiškių g. 36,
Kniaudiškių g. 25,
Kniaudiškių g. 15,
Žvaigždžių g. 20,
Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99

Nemuno g. 14,
Margirio g. 3,
J.Tilvyčio g. 61,
Nemuno g. 31A,
Nemuno g. 72,
Nemuno g. 76,
G.Petkevičaitės – Bitės g. 31

Molainių g. 8A,
Molainių g. 48,
Molainių g. 50,
Molainių g. 68,
Molainių g. 84,
Projektuotojų g. 37

Nemuno g. 15,
Nemuno g. 23,
Dainavos g. 4,
Dainavos g. 12,
Nendrės g. 3,
J. Tilvyčio g. 65