Panevėžio miesto įmonėms

Panevėžio miesto gyventojams komunalinių atliekų tvarkymo kaina (iki 2021-11-30)

2017-11-23 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių“ nuo 2018–01–01 patvirtino dvinarę įmoką (toliau–DVĮ) už komunalinių atliekų tvarkymą juridiniams asmenis pagal nekilnojamojo turto (toliau–NT) objektų kategorijas.
Pastoviąją įmokos dedamąją moka visi NT objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys nepriklausomai nuo susidarančio atliekų kiekio.

1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (KA) TVARKYMO KAINA (EUR BE PVM)

Atliekų turėtojų grupė KA tūrinis svoris KA tvarkymo kaina
Viešbučių paskirties objektai 112,51 kg/m3 14,15 Eur už m3
Administracinės paskirties objektai 73,61 kg/m3 9,26 Eur už m3
Prekybos paskirties objektai 78,68 kg/m3 9,89 Eur už m3
Paslaugų paskirties objektai 62,76 kg/m3 7,89 Eur už m3
Maitinimo paskirties objektai 103,66 kg/m3 13,04 Eur už m3
Transporto paskirties objektai 105,06 kg/m3 13,21 Eur už m3
Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) 155,18 kg/m3 19,52 Eur už m3
Gamybos, pramonės paskirties objektai 78,05 kg/m3 9,82 Eur už m3
Sandėliavimo paskirties objektai 51,00 kg/m3 6,41 Eur už m3
Kultūros paskirties objektai 70,58 kg/m3 8,88 Eur už m3
Mokslo paskirties objektai 102,20 kg/m3 12,85 Eur už m3
Gydymo paskirties objektai 89,82 kg/m3 11,30 Eur už m3
Poilsio paskirties objektai 82,20 kg/m3 10,34 Eur už m3
Sporto paskirties objektai 77,94 kg/m3 9,80 Eur už m3
Religinės paskirties objektai 101,51 kg/m3 12,77 Eur už m3
Specialiosios paskirties objektai 71,73 kg/m3 9,02 Eur už m3
Kiti objektai 54,38 kg/m3 6,84 Eur už m3

2. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (KA) SUSIDARYMO NORMOS

Atliekų turėtojų grupė KA tūrinis svoris
Viešbučių paskirties objektai 0,045 m3 /m2 / metus
Administracinės paskirties objektai 0,038 m3 /m2 / metus
Prekybos paskirties objektai 0,054 m3 /m2 / metus
Paslaugų paskirties objektai 0,037 m3 /m2 / metus
Maitinimo paskirties objektai 0,264 m3 /m2 / metus
Transporto paskirties objektai 0,018 m3 /m2 / metus
Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) 0,210 m3 / turto vnt. / metus
Gamybos, pramonės paskirties objektai 0,034 m3 / m2 / metus
Sandėliavimo paskirties objektai 0,004 m3 / m2 / metus
Kultūros paskirties objektai 0,010 m3 / m2 / metus
Mokslo paskirties objektai 0,023 m3 / m2 / metus
Gydymo paskirties objektai 0,052 m3 / m2 / metus
Poilsio paskirties objektai 0,049 m3 / m2 / metus
Sporto paskirties objektai 0,012 m3 / m2 / metus
Religinės paskirties objektai 0,025 m3 / m2 / metus
Specialiosios paskirties objektai 0,023 m3 / m2 / metus
Kiti objektai 0,117 m3 / m2 / metus

3. DVINARĖS ĮMOKOS (DVĮ) UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI (EUR BE PVM)

Juridiniai asmenys pagal NT objektų kategorijas metantys komunalines atliekas į kolektyvinius konteinerius,  pastoviosios ir kintamosios DVĮ dydį moka pagal NT plotą.

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Viešbučių paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 2,89 Eur už 100 m2 / mėn.
Administracinės paskirties objektai 2,44 Eur už 100 m2 / mėn. 1,60 Eur už 100 m2 / mėn.
Prekybos paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 2,46 Eur už 100 m2 / mėn.
Paslaugų paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 1,33 Eur už 100 m2 / mėn.
Maitinimo paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 9,52 Eur už 100 m2 / mėn.
Transporto paskirties objektai 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. 1,06 Eur už 100 m2 / mėn.
Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) 0,09 Eur 1 NT objekt. / mėn. 0,27 Eur 1 NT objekt. / mėn.
Gamybos, pramonės paskirties objektai 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. 1,53 Eur už 100 m2 / mėn.
Sandėliavimo paskirties objektai 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. 0,10 Eur už 100 m2 / mėn.
Kultūros paskirties objektai 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. 0,41 Eur už 100 m2 / mėn.
Mokslo paskirties objektai 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. 1,38 Eur už 100 m2 / mėn.
Gydymo paskirties objektai 3,50 Eur už 100 m2 / mėn. 2,68 Eur už 100 m2 / mėn.
Poilsio paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 2,32 Eur už 100 m2 / mėn.
Sporto paskirties objektai 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. 0,53 Eur už 100 m2 / mėn.
Religinės paskirties objektai 0,60 Eur už 100 m2 / mėn. 1,48 Eur už 100 m2 / mėn.
Specialiosios paskirties objektai 0,60 Eur už 100 m2 / mėn. 0,97 Eur už 100 m2 / mėn.
Kiti objektai 1,25 Eur už 100 m2 / mėn. 3,66 Eur už 100 m2 / mėn.

Juridiniai asmenys pagal NT objektų kategorijas turintys individualius konteinerius pastoviosios dedamosios DVĮ dydį moka pagal NT plotą, o kintamąją dalį pagal faktinį komunalinių atliekų konteinerio išvežimą iš NT objekto, kuris negali būti mažesnis nei nustatyta minimali komunalinių atliekų susikaupimo norma atliekų turėtojų grupei.

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Viešbučių paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 1,86 Eur už 240 l kont. ištuštin.
5,98 Eur už 770 l kont. ištuštin.
8,54 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Administracinės paskirties objektai 2,44 Eur už 100 m2 / mėn. 1,22 Eur už 240 l kont. ištuštin.
3,91 Eur už 770 l kont. ištuštin.
5,58 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Prekybos paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 1,30 Eur už 240 l kont. ištuštin.
4,18 Eur už 770 l kont. ištuštin.
5,97 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Paslaugų paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 1,04 Eur už 240 l kont. ištuštin.
3,33 Eur už 770 l kont. ištuštin.
4,76 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Maitinimo paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 1,72 Eur už 240 l kont. ištuštin.
5,51 Eur už 770 l kont. ištuštin.
7,86 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Transporto paskirties objektai 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. 1,74 Eur už 240 l kont. ištuštin.
5,58 Eur už 770 l kont. ištuštin.
7,97 Eur už 1100 l kont. ištuštin.

Garažų paskirties objektai

(fizinių asmenų, garažų bendrijos)

0,09 Eur 1 NT objekt. / mėn. 1,82 Eur už 120 l kont. ištuštin.
3,65 Eur už 240 l kont. ištuštin.
16,72 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Gamybos, pramonės paskirties objektai 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. 1,29 Eur už 240 l kont. ištuštin.
4,15 Eur už 770 l kont. ištuštin.
5,92 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Sandėliavimo paskirties objektai 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. 0,84 Eur už 240 l kont. ištuštin.
2,71 Eur už 770 l kont. ištuštin.
3,87 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Kultūros paskirties objektai 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. 1,17 Eur už 240 l kont. ištuštin.
3,75 Eur už 770 l kont. ištuštin.
5,36 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Mokslo paskirties objektai 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. 1,69 Eur už 240 l kont. ištuštin.
5,43 Eur už 770 l kont. ištuštin.
7,75 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Gydymo paskirties objektai 3,50 Eur už 100 m2 / mėn. 1,49 Eur už 240 l kont. ištuštin.
4,77 Eur už 770 l kont. ištuštin.
6,81 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Poilsio paskirties objektai 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. 1,36 Eur už 240 l kont. ištuštin.
4,37 Eur už 770 l kont. ištuštin.
6,24 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Sporto paskirties objektai 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. 1,29 Eur už 240 l kont. ištuštin.
4,14 Eur už 770 l kont. ištuštin.
5,91 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Religinės paskirties objektai 0,60 Eur už 100 m2 / mėn. 1,68 Eur už 240 l kont. ištuštin.
5,39 Eur už 770 l kont. ištuštin.
7,70 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Specialiosios paskirties objektai 0,60 Eur už 100 m2 / mėn. 1,19 Eur už 240 l kont. ištuštin.
3,81 Eur už 770 l kont. ištuštin.
5,44 Eur už 1100 l kont. ištuštin.
Kiti objektai 1,25 Eur už 100 m2 / mėn. 0,90 Eur už 240 l kont. ištuštin.
2,89 Eur už 770 l kont. ištuštin.
4,13 Eur už 1100 l kont. ištuštin.

Netinkami naudoti objektai

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Netinkami naudoti objektai 0,40 Eur 1 NT objekt./mėn.

Laikino statinio naudotojai, renginių ar projektų įgyvendintojai (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su NT objektu):

  • 1,22 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą.
  • 2,44 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą.
  • 7,85 Eur už 770 l konteinerio ištuštinimą.
  • 11,21 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą.
KLIENTŲ PRIĖMIMAS
Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius
Tel. +370 60 7777 60
El. p.: uzsakymai@psa.lt
Klientų priėmimo darbo laikas:
I – IV: 730 – 1700 val., V: 730 – 1545 val.

Elektros g. 6/Basanavičiaus g. 2
J. Basanavičiaus g. 3 (kieme)
Savanorių a. 3 (autobusų stotis)
Ukmergės g. 9 (prie teatro sienos)
V. Kudirkos g. 3
Respublikos g. 33 (santuokų rūmai)
Respublikos g. 65
Respublikos g. 68
Teatro g. 4
M.Valančiaus g. 3a
Stoties g. 7/ Šiaulių g.
Pušaloto g. 15 (prie elektros stulpo)
Radviliškio g. 10
Radviliškio g. 26
Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.
S. Kerbedžio g. 12 (prie „IKI“)
S. Kerbedžio g. 34
Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.
Stoties g. 49 /Prekybos g.
Radastų g. 5a
Nevėžio g. 36
Vilties g. 6
Marijonų g. 29 (PC „Bičiulis“)
Vilties g. 24
Vilties g. 47
Smėlynės g. 55
Smėlynės g. 51
Liepų al. 7
Liepų al.22
Gegutės g. 3
M. Tiškevičiaus g.15/Skaistakalnio g.
Venslaviškio g.11/Audėjų g. 6
Laisvės a.1/Kranto g. 2
Vasario 16-sios g. 10 (Respublikos g. 28)
T. Moigio g. 5
A. Smetonos g. 25
A. Smetonos g. 17
Kanklių g.7
Klaipėdos g. 34
A. Kisino g. 5
Š. Mero g. 6
Laisvės a. 25 – kieme (Kisino g.)
Ramygalos g. 15
Vilniaus g. 8
Sodų g. 15
Aldonos g. 7
Vysk. K. Paltaroko g. 15
S. Daukanto g. 42
J. Tilvyčio g.42/Žemgulio g.
Vysk. K. Paltaroko g. 20 (kieme)
Aukštaičių g. 3
Žemaičių g. 30/Velžio kel.
Velžio kel. 38
Staniūnų g. 73
Vilniaus g. 55
Rambyno g. 3
Statybininkų g. 17
Įmonių g. 21,19
Parko g. 47
Tulpių g. 2

Beržų g. 35
Beržų g. 31
Sirupio g. 49
Aukštaičių g. 3
Algirdo g. 21
Vilniaus g. 20
Margių g. 17a (kieme)
Algirdo g. 48
Aukštaičių g. 66
Aukštaičių g. 76
Aukštaičių g. 87
Žemaičių g.30/Velžio kel.
Žemaičių g. 45/Velžio kel.
Velžio kel. 38
Beržų g. 55
Beržų g. 47
Beržų g. 41
Spaustuvės g. 10
Žemaičių g. 4
Žemaičių g. 14
Staniūnų g. 70
Staniūnų g. 72 (transformatorius)
Staniūnų g. 73
Staniūnų g. 75
Staniūnų g. 79
Ukmergės g. 25
Staniūnų g. 73
Vilniaus g. 55
Rambyno g. 3
Ramygalos g. 63 („Stumbro“ kiemas)
Ramygalos g. 59
Ramygalos g. 82
Beržų g. 17
Ramygalos g. 96/Beržų g.
Ramygalos g. 110
Ramygalos g. 116
Durpyno g. 12
Pilėnų g. 47

Kosmonautų g. 3
Statybininkų g. 4
Statybininkų g. 17
Statybininkų g. 20
F. Vaitkaus g. 5
Statybininkų g. 26
Statybininkų g. 10 („Žaros“ turgelis)
Statybininkų g. 58
S. Dariaus ir Girėno g. 13
S. Dariaus ir Girėno g. 16
Klaipėdos g. 124
Klaipėdos g. 134
Ateities g. 6
Ateities g. 26
Ateities g. 40
Savitiškio g. 21
Parko g. 97
S. Dariaus ir S. Girėno g. 29 (Plūkiai)
S. Dariaus ir S. Girėno g. 28
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39 (a/m aikštelė)
J. Janonio g. 8
Įmonių g. 21, 19
Įmonių g. 21
Parko g. 47
Parko g. 55
Parko g. 35
Parko g. 39 (kieme)
Parko g. 27
Kranto g. 15
Kranto g. 43 (Bendruomenių rūmai)
Nepriklausomybės a. 9
J. Zikaro g.1/Krekenavos g.
Klaipėdos g. 25,27
Klaipėdos g. 31
Tulpių g. 30
Tulpių g. 30
Tulpių g. 3
Tulpių g. 2/Parko g.
Parko g. 7 (benzino kolonėlė)
Kaštonų g./Gražinos g.
A. Mackevičiaus g. 10

Žvaigždžių g. 20
Molainių g. 8a (prie darželio)
Molainių g. 50
Molainių g. 76
Molainių g. 90
Molainių g. 68
Molainių g. 84
Molainių g. 100
Kniaudiškių g. 41
Kniaudiškių g. 111
Kniaudiškių g. 93
Kniaudiškių g. 73
Kniaudiškių g. 48
Kniaudiškių g. 71
Kniaudiškių g. 63
Kniaudiškių g. 51
Kniaudiškių g. 25
Kniaudiškių g. 15
Kniaudiškių g. 36
Projektuotojų g. 43
Projektuotojų g. 18
Projektuotojų g. 37
Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99
Seinų g. 16
Nemuno g. 34/J.Zikaro g.
Artojų g. 3
G. Petkevičaitės – Bitės g. 31
Varnėnų g. 2/V. Alanto g.
Nemuno g. 14
Nemuno g. 23
Nemuno g.15 (įvažiavimas iš Pilėnų g.)
Nemuno g.11/Danutės g.
Nemuno g. 5 (prie darželio)
Nemuno g. 4
Sodų g. 50
Dainavos g. 4
Dainavos g. 12
Dainavos g. 26
Dainavos g. 27 (transformatorinė)
Nendrės g. 3
Margirio g. 17
Margirio g. 3
J. Tilvyčio g. 65 (Upytės kelias)
J. Tilvyčio g. 61 (Upytės kelias)
Nemuno g. 31a

stiklas

Radastų g. 5A,
Danutės g./Nemuno g. 11,
Algirdo g. 21,
Vasario 16-osios g. 10/Respublikos g. 28,
S. Kerbedžio g. 34,
Seinų g. 16,
V. Alanto g./ Projektuotojų g., šalia SB „Klevas“ ir SB „Šarmutas“,
J. Tilvyčio g., šalia SB „Ąžuolas“,
A. Mackevičiaus g. 10

M. Tiškevičiaus, g./Skaistakalnio g.,
Smėlynės g. 51,
Liepų al. 7,
Vilniaus g. 8,
Ramygalos g. 15,
Gegutės g. 3,
V. Kudirkos g. 3

F. Vaitkaus g. 5,
Vilties g. 24,
J. Janonio g. 8,
Klaipėdos g. 25,
Klaipėdos g. 31

Beržų g. 55,
Beržų g. 41,
Aukštaičių g. 66,
Aukštaičių g. 76,
Aukštaičių g. 87,
A. Kisino g. 5,
Laisvės a. 25,
A. Smetonos g. 25,
Š. Mero g. 6,
Respublikos g. 37, 33,
Laisvės a.1/Kranto g. 2,
A. Smetonos g. 17,
T. Moigio g.

Pilėnų g. 47,
Velžio kelias 38,
Beržų g. 17,
Durpyno g. 12,
Ramygalos g. 82,
Klaipėdos g. 34,
Margirio g. 17

Klaipėdos g. 116,
Parko g. 97,
Parko g. 9,
Statybininkų g. 20,
Dariaus ir Girėno g. 29,
Dariaus ir Girėno g. 28

Molainių g. 100,
Projektuotojų g. 43,
Projektuotojų g. 18,
Kniaudiškių g. 63,
Kniaudiškių g. 51,
Klaipėdos g. 95,
Kosmonautų g. 3

Dainavos g. 27,
Dainavos g. 26,
Nemuno g. 80,
Nemuno g. 64,
Vilties g. 47,
Respublikos g. 65,
Respublikos g. 68

Staniūnų g. 70,
Staniūnų g. 72,
Staniūnų g. 79,
Staniūnų g. 75,
Žemaičių g. 45/Velžio kelias,
Margių g. 17A,
Pušaloto g. 15

Statybininkų g. 4,
Statybininkų g. 26,
Statybininkų g., „Žaros“ turgelis,
Statybininkų g. 58,
Dariaus ir Girėno g. 16,
Dariaus ir Girėno g. 13

Ramygalos g. 63,
Sodų g. 26/Katedros g.,
Nepriklausomybės a. 9,
Aldonos g. 7,
Ramygalos g. 37,
Sodų g. 50

Teatro g. 4,
Marių g. 1,
Venslaviškio g. 11,
Vysk. K. Paltaroko g. 15,
J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12,
Nemuno g. 34/J. Zikaro g. 43,
Artojų g. 3,
Vysk. K. Paltaroko g. 20,
J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g.

Radviliškio g. 10,
Stoties g. 49/Prekybos g.,
Radviliškio g. 26,
Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.,
Nevėžio g. 36,
Vilties g. 6

Beržų g. 47,
Žemaičių g. 4,
Žemaičių g. 14,
Beržų g. 31 – Lakštingalų g.,
Sirupio g. 49

Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.,
Smėlynės g. 55,
Marijonų g. 51,
S. Kerbedžio g. 12,
Marijonų g. 29,
Marijonų g. 36,
Nemuno g. 4

Tulpių kv. 3,
Tulpių kv. 2/Parko g.,
Tulpių g. 30,
Parko g. 7,
Stoties g. 7/Šiaulių g.

Beržų g. 35,
Ramygalos g. 96/Beržų g.,
Ramygalos g. 59,
Ramygalos g. 57,
Aukštaičių g. 5,
Nemuno g. 5,
Ramygalos g. 110,
Ramygalos g. 116

Klaipėdos g. 124,
Klaipėdos g. 134,
Ateities g. 6,
Ateities g. 26,
Ateities g. 40

Sodų g. 15,
Kranto g. 15,
Ukmergės g. 25,
Š.Mero g. prie Respublikos g. 9,
Savanorių a. 3,
Ukmergės g. 9,
Elektros g. 6/J. Basanavičiaus g. 2,
Topolių al. 4,
Kranto g. 43

Molainių g. 8A,
Molainių g. 48,
Molainių g. 50,
Molainių g. 68,
Molainių g. 84,
Projektuotojų g. 37

Nemuno g. 14,
Margirio g. 3,
J.Tilvyčio g. 61,
Nemuno g. 31A,
Nemuno g. 72,
Nemuno g. 76,
G.Petkevičaitės – Bitės g. 31

Kniaudiškių g. 111,
Kniaudiškių g. 93,
Kniaudiškių g. 73,
Kniaudiškių g. 48,
Kniaudiškių g. 71,
Klaipėdos g. 96,
Klaipėdos g. 106

Nemuno g. 15,
Dainavos g. 4,
Dainavos g. 12,
Nendrės g. 3,
Nemuno g. 23,
J.Tilvyčio g. 65

Kniaudiškių g. 36,
Kniaudiškių g. 25,
Kniaudiškių g. 15,
Žvaigždžių g. 20,
Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99

Beržų g. 31 – Lakštingalų g.,
Sirupio g. 49

Algirdo g. 48,
Vilniaus g. 20,
Vilniaus g. 21,
Vilniaus g. 16,
J. Basanavičiaus g. 3,
Ukmergės g. 47

Molainių g. 100,
Projektuotojų g. 43,
Projektuotojų g. 18,
Kniaudiškių g. 63,
Kniaudiškių g. 51,
Klaipėdos g. 95,
Kosmonautų g. 3

M. Tiškevičiaus g./Skaistakalnio g.,
Smėlynės g. 51,
Liepų al. 7,
Vilniaus g. 8,
Ramygalos g. 15,
Gegutės g. 3,
V. Kudirkos g. 3

F. Vaitkaus g. 5,
Vilties g. 24,
J. Janonio g. 8,
Klaipėdos g. 25,
Klaipėdos g. 31

Radastų g. 5A,
Danutės g./Nemuno g. 11,
Algirdo g. 21,
Vasario 16-osios g. 10/Respublikos g. 28,
S. Kerbedžio g. 34,
Seinų g. 16,
V. Alanto g./ Projektuotojų g., šalia SB „Klevas“ ir SB „Šarmutas“,
J. Tilvyčio g., šalia SB „Ąžuolas“,
A. Mackevičiaus g. 10

Staniūnų g. 70,
Staniūnų g. 72,
Staniūnų g. 79,
Staniūnų g. 75,
Žemaičių g. 45/Velžio kelias,
Margių g. 17A,
Pušaloto g. 15

Dainavos g. 27,
Dainavos g. 26,
Nemuno g. 80,
Nemuno g. 64,
Vilties g. 47,
Respublikos g. 65,
Respublikos g. 68

Pilėnų g. 47,
Velžio kelias 38,
Beržų g. 17,
Durpyno g. 12,
Ramygalos g. 82,
Klaipėdos g. 34,
Margirio g. 17

Klaipėdos g. 116,
Parko g. 97,
Parko g. 9,
Statybininkų g. 20,
Dariaus ir Girėno g. 29,
Dariaus ir Girėno g. 28

Sodų g. 15,
Kranto g. 15,
Ukmergės g. 25,
Š.Mero g. prie Respublikos g. 9,
Savanorių a. 3,
Ukmergės g. 9,
Elektros g. 6/J., Basanavičiaus g. 2,
Topolių al. 4,
Kranto g. 43

Ramygalos g. 63,
Sodų g. 26/Katedros g.,
Nepriklausomybės a. 9,
Aldonos g. 7,
Ramygalos g. 37,
Sodų g. 50

Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.,
Smėlynės g. 55,
Marijonų g. 51,
S. Kerbedžio g. 12,
Marijonų g. 29,
Marijonų g. 36,
Nemuno g. 4

Radviliškio g. 10,
Stoties g. 49/Prekybos g.,
Radviliškio g. 26,
Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.,
Nevėžio g. 36,
Vilties g. 6

Teatro g. 4,
Marių g. 1,
Venslaviškio g. 11,
Vysk. K. Paltaroko g. 15,
J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12,
Nemuno g. 34/J. Zikaro g. 43,
Artojų g. 3,
Vysk. K. Paltaroko g. 20,
J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g.

A. Kisino g. 5,
Laisvės a. 25,
A. Smetonos g. 25,
Š. Mero g. 6,
Respublikos g. 37, 33,
Laisvės a.1/Kranto g. 2,
A. Smetonos g. 17,
T. Moigio g.

Beržų g. 55,
Beržų g. 41,
Aukštaičių g. 66,
Aukštaičių g. 76,
Aukštaičių g. 87

Beržų g. 47,
Žemaičių g. 4,
Žemaičių g. 14,
Beržų g. 31 – Lakštingalų g.,
Sirupio g. 49

Beržų g. 35,
Ramygalos g. 96/Beržų g.,
Ramygalos g. 59,
Ramygalos g. 57,
Aukštaičių g. 5,
Nemuno g. 5,
Ramygalos g. 110,
Ramygalos g. 116

Algirdo g. 48,
Vilniaus g. 20,
Vilniaus g. 21,
Vilniaus g. 16,
J. Basanavičiaus g. 3,
Ukmergės g. 47

Tulpių kv. 3,
Tulpių kv. 2/Parko g.,
Tulpių g. 30,
Parko g. 7,
Stoties g. 7/Šiaulių g.

Statybininkų g. 4,
Statybininkų g. 26,
Statybininkų g., „Žaros“ turgelis,
Statybininkų g. 58,
Dariaus ir Girėno g. 16,
Dariaus ir Girėno g. 13

Savitiškio g. 21,
Parko g. 55,
Parko g. 35,
Parko g. 39,
Parko g. 27

Klaipėdos g. 124,
Klaipėdos g. 134,
Ateities g. 6,
Ateities g. 26,
Ateities g. 40

Kniaudiškių g. 111,
Kniaudiškių g. 93,
Kniaudiškių g. 73,
Kniaudiškių g. 48,
Kniaudiškių g. 71,
Klaipėdos g. 96,
Klaipėdos g. 106

Kniaudiškių g. 36,
Kniaudiškių g. 25,
Kniaudiškių g. 15,
Žvaigždžių g. 20,
Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99

Nemuno g. 14,
Margirio g. 3,
J.Tilvyčio g. 61,
Nemuno g. 31A,
Nemuno g. 72,
Nemuno g. 76,
G.Petkevičaitės – Bitės g. 31

Molainių g. 8A,
Molainių g. 48,
Molainių g. 50,
Molainių g. 68,
Molainių g. 84,
Projektuotojų g. 37

Nemuno g. 15,
Nemuno g. 23,
Dainavos g. 4,
Dainavos g. 12,
Nendrės g. 3,
J. Tilvyčio g. 65

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas
Copy link
Powered by Social Snap