Pavojingos atliekos – tai nuodingos, degios, sprogstančios ir kitos kenksmingos medžiagos, kurios gali padaryti žalos žmogaus ir ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

Pavojingoms atliekoms yra priskiriama:

  • galvaniniai elementai;
  • akumuliatoriai;
  • dezinfekcijos skysčių, baliklių, įvairių valiklių atliekos;
  • lakų, dažų, skiediklių atliekos;
  • cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė;
  • panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos;
  • gyvsidabrio turinčios atliekos – liuminescencinės lempos, termometrai bei kita.

Pavojingų atliekų reikia:

  • nemaišyti su kitomis buitinėmis atliekomis;
  • nepilti į plautuvę ar klozetą, lietaus nuotekų šulinius ar tiesiog ant žemės;
  • išmesti tik tuščią ir sausą pavojingų gaminių pakuotę.

Patekusios į aplinką pavojingos atliekos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl yra labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto. Esminis būdas išvengti problemų, susijusių su buities pavojingomis atliekomis, - naudoti mažiau toksiškus gaminius.

Iš įmonių ir organizacijų pagal sudarytas sutartis surenkame ir išvežame įvairias pavojingas atliekas (tepaluotos pašluostės, šviesos lempos, dažų atliekos, asbesto atliekos).
Buityje susidarančios pavojingos atliekos iš gyventojų surenkamos apvažiavimo būdu, du kartus per metus, pagal iš anksto nustatytą grafiką nemokamai.